Om begrepet siida

Debatt:

Om begrepet siida

Publisert:

I sammenheng med SOHPAR har vi brukt henvisning til at de samiske områdene var inndelt i siida-områder. Vi har vist til at hvert siida-område eller hver samiske geografiske enhet bør ha en NORAS som forvaltningsstyre. Henvisningen til den tidligere «SIIDA»-organiseringen er gjort med tanke ...

Et krafttak for samisk barnehage og skole

Debatt:

Et krafttak for samisk barnehage og skole

Publisert:

Regjeringen er i gang med et krafttak for samisk språk og kultur. I 2023-budsjettet styrker vi samiskspråklig barnehage og opplæring med over 30 millioner kroner. Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen prøver å skape et inntrykk av at regjeringen kutter i tilskuddet til samiske læremidler i ...

Ja til billigere ferger, nei til V og H

Debatt:

Ja til billigere ferger, nei til V og H

Publisert:

Både Venstre og Høyre prøver å stoppe Arbeiderpartiets satsing på billigere fergebilletter. Det er dårlig distriktspolitikk.

Nytt dekke på Honningsvåg stadion må på plass i 2023

Debatt:

Nytt dekke på Honningsvåg stadion må på plass i 2023

Publisert:

Nordkapp Arbeiderparti viser til kommunedirektørens budsjettframlegg og oppslag i Finnmarksposten 22.11.22 der det fremkommer at det enten foreslås 0 kroner, alternativt 1 million kroner til nytt dekke på Honningsvåg stadion. Videre at Honningsvåg Turn & Idrettsforening (HT & IF) skal bidra ...

Ikke tving folk til å dele BankID

Debatt:

Ikke tving folk til å dele BankID

Publisert:

1 av 5 har brukt andres BankID minst én gang, og dette er en nødløsning vi forstår at folk tyr til for å hjelpe familiemedlemmer som mangler digitale ferdigheter. Samtidig er dette risikabelt, og vi vet at svindel i nære relasjoner ofte fører til høye svindelbeløp.

Tverrpolitikk årsak til økt fattigdom i Norge

Debatt:

Tverrpolitikk årsak til økt fattigdom i Norge

Publisert: - Oppdatert: 22.11.2022 kl 09:37

Under dagens regjering har nordmenn fått verre privatøkonomi som følge av økte strømpriser, økte drivstoffutgifter, økt rente og økte matpriser. Statsminister Støres regjering har gjort Ap og Sp historisk upopulære.

Voksenopplæring til forvirrede ordførere i nord

Debatt:

Voksenopplæring til forvirrede ordførere i nord

Publisert: - Oppdatert: 21.11.2022 kl 09:54

Ved åpningen av COP27 i Sharm el-Sheikh sa FN sin generalsekretær dette:
– Det foregår en kamp om livet for menneskeheten, og vi er i ferd med å tape. Vi er på vei til klimahelvete, og stadig med foten på gasspedalen.

Fiskeriressursene tilhører fellesskapet

Debatt:

Fiskeriressursene tilhører fellesskapet

Publisert:

Det er viktig at landsdelen beholder og styrker sin del av fellesskapets fiskekvoter, disse må ikke kunne flagge ut. Det må legges til rette for en differensiert flåtestruktur, der man også unngår at ressursene kommer på få hender. En differensiert flåtestruktur er med på å sikre at ...

Hvorfor vil administrasjonen bryte både lov- og forvaltningsregler?

Debatt:

Hvorfor vil administrasjonen bryte både lov- og forvaltningsregler?

Publisert: - Oppdatert: 18.11.2022 kl 14:45

Administrasjonen i Vadsø kommune har igjen foreslått å legge ned oppvekstsenteret (skolen og skolefritid) i Vestre Jakobselv. Denne gangen i forbindelse med kommunens års- og langtidsbudsjett.

Ap rydder opp etter Høyre i arbeidslivet

Debatt:

Ap rydder opp etter Høyre i arbeidslivet

Publisert:

Følg drømmene dine, sier vi til ungdom som er på vei inn i arbeidslivet. Da må vi også sikre at jobben er trygg og har ordna forhold – uansett hvilken bransje de velger.

Er partiets grunnfjell i ferd med å rakne?

Kronikk:

Er partiets grunnfjell i ferd med å rakne?

Publisert:

Med meningsmålinger på 16 %-tallet tyder mange tegn på at Arbeiderpartiet for alvor er i ferd med å slite ut partiets grunnfjell.

Neste steg – med borgerlønn

Debatt:

Neste steg – med borgerlønn

Publisert:

Prisene stiger, energiprisene er høye og renten øker. Dette merkes godt på lommeboka, spesielt for lavinntektsgrupper, pensjonister med lav pensjon og NAV mottakere med stønad og trygd. Er det krise i økonomien? Nei, ikke i vare- og tjenesteproduksjonen, der er det en overflod som aldri før. ...

Finansieringen av studiesentrene 

Debatt:

Finansieringen av studiesentrene 

Publisert:

Siden 2015 har UiT Norges arktiske universitet hatt en samarbeidsavtale med Nord-Troms studiesenter, nå Campus Nord-Troms (CNT). Distribuert utdanning er viktig for UiT og vi har samarbeidsavtaler med flere studiesenter.

Nedlagte skoler redder ikke kommuneøkonomien

Debatt:

Nedlagte skoler redder ikke kommuneøkonomien

Publisert: - Oppdatert: 17.11.2022 kl 10:20

Skolenes landsforbund Finnmark reagerer på forslag om å legge ned distriktsskoler i budsjettbehandlingene rundt om i ulike kommuner – blant annet i Sør-Varanger kommune og i Vadsø kommune. I Sør-Varanger truer man med å legge ned Bøkfjord skole og Hesseng flerbrukssenter, og i Vadsø, ...

Dirdals fantasiboble om Fosen-dommen

Debatt:

Dirdals fantasiboble om Fosen-dommen

Publisert:

Prosjektleder i Grenselandet as for Davvi vindkraft, Harald Dirdal, påstår i et leserinnlegg at Davvi vindkraft prosjektet ikke kan sammenlignes med Fosen. At Davvi-prosjektet er langt ifra å komme i konflikt med FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter, artikkel 27. Et advokatfirma ...

Feil og mangler ved konsesjonssøknad om Davvi vindkraftverk

Debatt:

Feil og mangler ved konsesjonssøknad om Davvi vindkraftverk

Publisert: - Oppdatert: 17.11.2022 kl 11:55

Dette notatet handler om noen utvalgte opplysninger ved Grenselandet AS og ST1s konsesjonssøknad om Davvi vindkraftverk, datert 15. august 2022. I utvalgte tema presenteres fakta og så feil i konsesjonssøknaden til Grenselandet AS. Det vises til dokumenter i saka som er presentert på NVEs side ...

«Hurra! Endelig tjener kvinner like godt som menn»  

Debatt:

«Hurra! Endelig tjener kvinner like godt som menn»  

Publisert: - Oppdatert: 17.11.2022 kl 09:58

Det burde være en selvfølge at kvinner tjener like mye som menn i 2022. Da hadde imidlertid dette debattinnlegget vært overflødig. Norge er rangert som et av de mest likestilte landene i verden. I generasjoner har vi jobbet med likestillingsarbeid, og man skulle kanskje tro at vi hadde nådd ...

Hvorfor skal fiskerne i samiske områder prioriteres først?

Kronikk:

Hvorfor skal fiskerne i samiske områder prioriteres først?

Publisert: - Oppdatert: 16.11.2022 kl 14:56

Fiskerne i de samiske områdene har rett til å fiske torsk. Det slår deltakerloven ettertrykkelig fast. Allikevel er det forskjell på å ha rett og å få rett.

Vindkraft i Norge – ingen fordeler

Debatt:

Vindkraft i Norge – ingen fordeler

Publisert: - Oppdatert: 16.11.2022 kl 11:43

Vindkraft raserer ikke bare norsk natur. Vindkraft er ikke bare problematisk for reindrifta. Ettersom reindriftsnæringen og naturvernorganisasjonene begrunner sine interesser så grundig, skal jeg nedenfor summere en del andre spørsmål der vindkrafta også svikter. Her er 11 punkter:

Vi som elsket Ante

Debatt:

Vi som elsket Ante

Publisert:

Som nordnorsk barn av 70-tallet var det umulig å ikke bli glad i samegutten Ante. Jeg beundret han, og gråt når han ble mobbet av bøllene. Nå er Ante blitt voksen, og han er dessverre ikke bare perfekt lenger.

Jeg jobber gratis ut året…

Debatt:

Jeg jobber gratis ut året…

Publisert:

Likelønnsdagen er den 17. november i år. Hadde kvinner fått utbetalt like mye som menn per måned, ville vi ikke fått noe i lønningsposen fra 17. november og ut året. Da jobber kvinner egentlig gratis.

Sesongkort i våre felles lakseelver – et gode for oss som bor her

Kronikk:

Sesongkort i våre felles lakseelver – et gode for oss som bor her

Publisert: - Oppdatert: 15.11.2022 kl 09:00

Lokalbefolkningen har de sterkeste rettigheter til jakt og fiske på Finnmarkseiendommen, og FeFo kan ikke forvalte på en slik måte at lokalbefolkningen fortrenges av tilreisende sitt jakt og fiske.

Kamp mellom land og by i det samiske samfunnet?

Kronikk:

Kamp mellom land og by i det samiske samfunnet?

Publisert: - Oppdatert: 16.11.2022 kl 08:26

Så langt har ikke «by mot land» vært det samiske samfunnets største indre skillelinje. Går vi mot ei endring?

Om nedleggelse av Hesseng flerbrukssenter 

Debatt:

Om nedleggelse av Hesseng flerbrukssenter 

Publisert:

Vi viser til høringsnotat av 07.09.2022 om nedleggelse av Hesseng flerbrukssenter og vil komme med våre innspill til dette høringsnotatet.

Historisk idrettsavtale mellom Sámi Valáštallan Lihttu og Sametinget

Kronikk:

Historisk idrettsavtale mellom Sámi Valáštallan Lihttu og Sametinget

Publisert:

Vi er faktisk kommet et steg lengre for å styrke samisk idrett gjennom denne idrettsavtalen. Men det betyr ikke at arbeidet slutter her, heller tvert imot.