Slipp bekkene fri – det er høst og gytetid!

Debatt:

Slipp bekkene fri – det er høst og gytetid!

Publisert:

Bekkene gir naturmangfold, rekreasjon og flomhåndtering. Dessverre er svært mange bekker ødelagte gjennom kanalisering, fiskevandringsbarrierer, kantskogfjerning, og bekkelukkinger. I FNs tiår for naturrestaurering må vi starte gjenopprettinga.

Statsforvalteren – medspiller eller motpart?

Kommentar:

Statsforvalteren – medspiller eller motpart?

Publisert: - Oppdatert: 11.10.2022 kl 15:45

Kommunestyret bør følge statsforvalterens oppfordring om «å ta tilbake den politiske styringen». Kommunestyret bør vedta en ny arealplan i tråd med folkeviljen i Porsanger, uten å la seg styre av statsbyråkratiet i Tromsø.

Plikten til å reparere menneskerettsbrudd overfor urfolk

Kronikk:

Plikten til å reparere menneskerettsbrudd overfor urfolk

Publisert:

Avgjørelsen fra FN kan leses som at også Norge har hatt en gitt frist for å reparere sine krenkelser. At det nå er gått ett år siden Norge ble felt i Fosen-dommen i Høyesterett, gjør at landets myndigheter ikke lenger kan stikke hodet i sanda og håpe på at uføret landets regjering har ...

Langt mellom politikk og handling

Debatt:

Langt mellom politikk og handling

Publisert:

Som vanlig er det store forventninger når forslag til statsbudsjett legges frem. Og det var flere gode nyheter for Nord-Norge i forslaget.

Svømmehall-alternativene

Debatt:

Svømmehall-alternativene

Publisert:

Nordkapp kommune har fått utarbeidet en alternativsutredning for svømmeanlegg i kommunen.

To høyesterettsdommer, men svært ulik politisk oppfølging

Debatt:

To høyesterettsdommer, men svært ulik politisk oppfølging

På tide å ta ansvar, statsminister Støre?

Publisert: - Oppdatert: 10.10.2022 kl 10:18

Den norske stat tapte, som majoritetseier i Fosen Vind, og som konsesjonsgiver ved OED.

Konsesjonsvedtaket er ugyldig, var storkammeret sin enstemmige dom.

Ensomhet – kanskje det farligste i verden 

Debatt:

Ensomhet – kanskje det farligste i verden 

Publisert:

Ensomhet er et folkehelseproblem, som kan ramme alle uansett alder, kjønn eller bakgrunn. Man kan være sammen med andre mennesker og allikevel føle seg ensom. Være på universitet i Tromsø, Alta eller Narvik, og allikevel ikke føle at man har et eneste menneske å dele tankene sine med. Sitte ...

FrP – milliardærenes bestevenn

Debatt:

FrP – milliardærenes bestevenn

Publisert:

FrP går til kamp for å beskytte interessene til de rikeste. Resten får klare seg som best de kan.

Rohči siida krever konsultasjoner

Debatt:

Rohči siida krever konsultasjoner

Publisert:

Rohči siida krever konsultasjoner med Porsanger kommune om kommuneplanens arealdel.

Ap i regjering senker maksprisen på barnehageplass

Debatt:

Ap i regjering senker maksprisen på barnehageplass

Publisert:

Den borgerlige regjeringen økte barnehageprisene hvert eneste år de styrte. Arbeiderpartiet i regjering sørger for en ny retning – selv i et svært stramt statsbudsjett. Det er bra for økonomien til småbarnsfamiliene – og for barna som får ta del i viktige fellesskap i barnehagen.

Hvorfor må nordmenn spare, men ikke staten?

Debatt:

Hvorfor må nordmenn spare, men ikke staten?

Publisert: - Oppdatert: 10.10.2022 kl 08:42

Finansminister Vedum sa før årets budsjettfremleggelse at «Pengebruken må ned, og det må kuttes». Budsjettlekkasjer sa at budsjettet skulle bli «historisk stramt».

Debatt:

Utsettelser er uansvarlig hasardspill fra regjeringen

Publisert:

I regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023, foreslås det kutt i den totale rammen på veibudsjettet og utsatt oppstart av en rekke ulykkesutsatte strekninger. Det er et uansvarlig valg som kan få katastrofale utfall.

FeFo tåkelegger om Nordkapp

Debatt:

FeFo tåkelegger om Nordkapp

Publisert:

Tilsvar til innlegget «Sikkert som banken», forfatta av kommunikasjonsleder Robert Greiner i Finnmarkseiendommen (FeFo).

Vi er ingen motpart til innbyggerne i Porsanger

Debatt:

Vi er ingen motpart til innbyggerne i Porsanger

Publisert:

Avisa Ságat kommer med uriktige påstander om hvordan Statsforvalteren i Troms og Finnmark arbeider. Bakgrunnen for lederen publisert 4. oktober er temamøtet om arealplanen i Porsanger kommune. Beskrivelsene avisa, og redaktøren gir av vår rolle og ansvar krever et motsvar.

Vi krever bedre og flere tiltak mot pukkellaks

Debatt:

Vi krever bedre og flere tiltak mot pukkellaks

Resolusjon fra Samenes Folkeforbund landsmøte 2022

Publisert:

De er bekymringsfull å se hvordan myndigheten skal møte den store invasjon av pukkellaks som er ventet til sommeren 2023.

Det skal bli lettere å få psykisk helsehjelp!

Debatt:

Det skal bli lettere å få psykisk helsehjelp!

Publisert:

Psykisk helse er en av denne regjeringens viktigste satsingsområder. I statsbudsjettet for 2023 bevilges det 300 millioner ekstra til tiltak innen psykisk helse og rus. Barn og unge skal få økt tilgang på lett tilgjengelig hjelp. Samtidig øker vi kapasiteten for å trygge de sykeste pasientene.

Sikkert som banken

Debatt:

Sikkert som banken

Publisert: - Oppdatert: 07.10.2022 kl 08:54

Festekontrakter kan ikke avbrytes uten videre, heller ikke på Nordkapplatået.

Vi trenger å lære mer om demens

Debatt:

Vi trenger å lære mer om demens

Publisert:

I det siste har media hatt mye fokus på demens, og på Dagsrevyen fikk man opplyst at antall personer med demens ville øke til 193.000 i 2040.

Et budsjett for mer blålys og mindre byråkrati

Debatt:

Et budsjett for mer blålys og mindre byråkrati

Publisert:

I dagens alvorlige situasjon er det viktigere enn noen gang at vi bygger opp beredskapen vår. Derfor prioriterer Senterpartiet og Arbeiderpartiet polititjenester i hele Norge, framfor sentralt byråkrati.

Et slag i ansiktet på norske bilister

Debatt:

Et slag i ansiktet på norske bilister

Publisert:

Med regjeringens forslag til statsbudsjett for 2023 går avgiftene opp og veibudsjettet ned. Mens Vedum for litt over ett år siden gikk hardt ut mot drivstoffpriser på 17 kroner literen, løfter han ikke en finger for å komme bilistene til unnsetning når han har fått regjeringsmakt. Har ...

Full-elektrifisering av Norge?

Debatt:

Full-elektrifisering av Norge?

Publisert: - Oppdatert: 05.10.2022 kl 10:13

Skal man tro energibransjen og regjeringen, er elektrifiseringen av Norge vårt viktigste politiske spørsmål i dag.

FeFo, Nordkapp og svik

Debatt:

FeFo, Nordkapp og svik

Publisert: - Oppdatert: 04.10.2022 kl 15:27

Finnmarkseiendommen (FeFo) prøver å bortforklare sammenhengen mellom FeFos festekontrakt på Nordkapplatået og tvisten om løyve etter friluftsloven.

Starten på slutten for fastlegekrisa

Debatt:

Starten på slutten for fastlegekrisa

Publisert:

Alle innbyggere skal ha tilbud om fastlege. Under den forrige regjeringen vokste fastlegekrisen seg stor uten at tiltak ble satt inn og 235.000 nordmenn er nå uten fastlege. Regjeringen foreslår derfor ekstraordinære satsinger i neste års statsbudsjett og setter av 690 millioner for å komme i ...

Ingen dum idé å se på overføring av skatteinntekter til Sametinget

Debatt:

Ingen dum idé å se på overføring av skatteinntekter til Sametinget

Publisert:

«Er det dette skattepenga mine går til?» Et uttrykk jeg ofte hører når det snakkes om økte bevilgninger til Sametinget. Men nei, skattepenga mine går ikke til Sametinget.

Derfor må Karasjok kommune prioritere helsesenter

Debatt:

Derfor må Karasjok kommune prioritere helsesenter

Publisert:

Det er en kjent sak at andelen eldre i Karasjok kommune vil øke i årene som kommer. Like sikkert er det at andelen barn og ungdom i skolepliktig alder vil gå merkbart ned. Vi vet også at det er økte kostnader på investeringer. og renta er spådd å øke betraktelig.