Storfornøyd etter elgtrekninga

Storfornøyd etter elgtrekninga

Her finner du trekningslista

Publisert:

Jubelen sto i taket mange steder da årets elgtrekning ble offentliggjort fredag kveld.

Mener vannene ranes av fremmedfiskere

Mener vannene ranes av fremmedfiskere

Publisert:

Gunnar Lillebo er ikke nådig i sin omtale av den fraværende reguleringen for innlandsfiske, men FeFo mener det ikke er særlig grunn til bekymring.
– På saltvannsfisk finnes det en begrensning, men du kan ta så mye du vil av ferskvannsfisk. Jeg fatter det ikke, at det skal være greit, sier ...

Retten avsluttet

Saken om Øyfjellet

Retten avsluttet

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2024 kl 21:16

Hovedpersonen i saken om Øyfjellet, Torstein Appfjell som leder i Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt, sier til Ságat at han er lettet over at disse tre ukene i retten nå er over. Det er ikke vanskelig å se for seg at det har vært tre krevende uker for alle berørte parter i denne saken.

– Løsdrift, det er jo dét det er

Beitekrise og nødfôring:

– Løsdrift, det er jo dét det er

Publisert:

Det blir stadig oftere beitekrise i reindrifta, som fører til at reinen får nødfôring i form av kraftfôr og rundballer. Med de varslede klimaendringene kan dette bli den nye normalen. Hvordan fôringen påvirker natur og dyreliv har blitt et tema som engasjerer flere.

Partene skal se på dagens system og konsekvenser

Partene skal se på dagens system og konsekvenser

Publisert:

– Enhver reineier er ansvarlig for å rydde opp etter seg, sier Leif Anders Somby fra Norske Reindriftsamers Landsforbund.

For høyt reintall over lang tid

For høyt reintall over lang tid

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2024 kl 14:35

Ressursregnskapet til reindriften viser at Karasjok og Vest-Finnmark i lang tid har hatt et for høyt reintall i forhold til bærekraftskriteriene.

Samerådet og samisk stat

Samerådet og samisk stat

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2024 kl 17:03

Overvåker fjellet etter steinras

Overvåker fjellet etter steinras

Publisert:

Etter to steinras på fylkesvei 888 ved Bekkarfjord den siste tiden, overvåkes bevegelser i fjellområdet.

Småfolket varmer opp for Vårlydfestivalen

Småfolket varmer opp for Vårlydfestivalen

Publisert:

Før konsertene til festivalen «Vårlyd» begynner i kveld, fikk barnehagene i Lakselv komme innom festivalteltet for en oppvarmingskonsert.

Bjørn på 112 kilo skutt

Bjørn på 112 kilo skutt

Publisert:

Ble tatt ut i Hillágurra-området.

Ble kostbar grustransport

Ble kostbar grustransport

Publisert:

Føreren av et vogntog måtte ut med nær 30.000 kroner etter å ha hatt altfor tungt lass.

Jillen-Njaarke blir film

Jillen-Njaarke blir film

Publisert:

De siste årene har et lite filmteam fulgt tett på menneskene som er direkte berørt av vindkraftverket på Øyfjellet ved Mosjøen. Resultatet skal bli en dokumentarfilm.

Ber om eksporttillatelse for snekrabben

Ber om eksporttillatelse for snekrabben

Publisert:

Regionrådene i Finnmark ber om at det settes fart i å få på plass en tillatelse for eksport av levende snekrabbe til Kina.

– Beredskapen er avhengig av å ha matproduksjon i nord

– Beredskapen er avhengig av å ha matproduksjon i nord

Publisert:

Tanabonde poengterte viktigheten i totalberedskap på årsmøtet i Norges Bondelag på Lillehammer.

Penger til seks havner i Finnmark

Penger til seks havner i Finnmark

Publisert:

Regjeringen gir 77 millioner kroner i tilskudd til 12 nye prosjekter som skal gi bedre kommunale fiskerihavner. Halvparten av disse er i Finnmark.

Ber om strakstiltak for fiskeriene

Ber om strakstiltak for fiskeriene

Publisert:

Øst-Finnmarkrådet er svært bekymret for situasjonen i fiskeriene på kyst og i fjordene i Finnmark.

Tradisjonssamleren

Tradisjonssamleren

Publisert:

Elina Juopperi vokste opp i Tornedalen på finsk side, og tok utdanningen i Paris. Hun jobber med fotografi, video, tegning og installasjon, og ofte bærer konseptene dokumentarisk preg. Faktisk kaller hun seg sjøl ofte for dokumentarist, heller enn kunstner.

Samisk-tsjekkisk historisk utstilling rører hjerter i Kárášjohka

Samisk-tsjekkisk historisk utstilling rører hjerter i Kárášjohka

Publisert:

Onsdag åpnet utstillingen «Sámi-Čehkkalaš Oktavuođat – Czech Sami Relations» med stor oppslutning på De Samiske Samlinger i Kárášjohka.

Norge får støtte for pukkellaks-innsats

Norge får støtte for pukkellaks-innsats

Publisert:

USA, Canada, Storbritannia, EU, Island og Danmark roser Norges innsats mot pukkellaksen.

Prishopp på ny bru

Prishopp på ny bru

Publisert:

Grunnet prisstigning og strengere krav er prisen på ny bru over Vággejohka, sørøst i Bugøyfjorden, på ti år økt fra 1,4 til 9,8 millioner kroner. Det betyr at den lille elva fra Hylvannene og Jerestamjávre kan koste skjorta for en «blakk» kommune.

– Det trengs sang og dans, skoler, gode veier og sykehus

– Det trengs sang og dans, skoler, gode veier og sykehus

Publisert:

Flerbrukshallen i Tana summet onsdag av elever ivrig opptatt med å bygge fremtidens Tana.

Anna gikk bort like før bursdagen sin

Anna gikk bort like før bursdagen sin

Publisert:

Tirsdag 11. juni ble Anna Karine Tobiassen gravlagt fra Polmak kirke. Født 23. juni 1921 og gikk bort 30. mai 2024.

– Viktig med et bredere utvalg for at vi skal kunne handle lokalt

– Viktig med et bredere utvalg for at vi skal kunne handle lokalt

Publisert:

Det var tett med folk da dørene på den nye sportsbutikken i Lakselv sentrum åpnet.

Tok ut 37 jerver i ekstraordinære tiltak

Tok ut 37 jerver i ekstraordinære tiltak

Publisert:

Statens naturoppsyn felte 37 jerver i 2023/2024 etter fellingsvedtak gjort av Miljødirektoratet.

Fem vil bli kommunedirektør

Fem vil bli kommunedirektør

Publisert:

Tre menn og to kvinner har søkt på stillingen.