Notiser Vis alle

På hør­ing

Publisert: 01.07.2022 kl 15:11

Finn­marks­eien­dom­men (FeFo) har sendt på hør­ing en sak som gjel­der søk­nad om til­leggs­areal til gnr 19/1/30 i Lebesby ...

Les hele

For­len­get søk­nads­fris­ten

Publisert: 01.07.2022 kl 15:09

Sam­isk høg­skole har frem­de­les ledige stu­die­plas­ser og har for­len­get søk­nads­fris­ten for stu­dier med ledige ...

Les hele

Teater om bryst­kreft

Publisert: 01.07.2022 kl 15:09

Sen­trale per­so­ner i fore­still­ing­en «Undre mæ på (Imaštalan)» møttes nå nylig for å sette i gang arbei­det med å forme ...

Les hele

Bane for fris­bee­golf

Publisert: 01.07.2022 kl 15:03

Adrian Hoi­gari har i en e-post til kom­mu­nen uttrykt ønske om å få etab­lert en fris­bee­golf-bane i Nes­se­by, eller discgolf som det ...

Les hele

Gallerier

Galleribilde

Kalvingsturisme i Kárášjohka

Leder

Leder: En tankevekkende politisk lærepenge

Ikke greit at byråkratiet feilinformerer politikerne til skade for folket Les mer 

E-avis

Avisforside
En viktig femårsmarkering

Leder:

En viktig femårsmarkering

Ä'vv har hatt stor betydning for å styrke skoltesamisk identitet og kultur