Notiser Vis alle

Vel­lyk­ket mør­ke­tids­fest

Publisert: 05.12.2022 kl 14:38

Tra­di­sjo­nen tro ble det sist helg ar­ran­gert mør­ke­tids­fest for de mi­nste bar­na i Kok­elv. Ju­le­nis­sen kom også ...

Les hele

Ten­årin­ger i slags­mål

Publisert: 05.12.2022 kl 14:38

Natt til sist lør­dag var po­li­ti­et i Ham­mer­fest sen­trum et­ter en meld­ing om slags­mål mel­lom noen ten­årin­ge. ...

Les hele

Same­folk­ets dag

Publisert: 05.12.2022 kl 14:37

Hvert år ly­ser kom­mu­nen ut peng­er til 6. feb­ruar som lag og for­en­in­ger kan søke på. Lag og for­en­in­ger, el­ler ...

Les hele

Sko­le­lunsj

Publisert: 05.12.2022 kl 14:36

Le­bes­by Ar­bei­der­par­ti øns­ker å inn­fø­re sko­le­lunsj for elev­er i 1. til 4. klas­se­trinn fra sko­le­år­et 2023/24, og ...

Les hele

Gallerier

Galleribilde

Vellykket julemarked på Skoganvarre

Leder

Leder: Elgjakt i Porsanger

En forvalter uten lojalitet til lokale jaktrettshaverne nuller ut seg sjøl Les mer 

E-avis

Avisforside
Annonse
Reindriftsrettslige forhold enstemmig vedtatt for Karasjok
Aina vil ha deg med på konsert
Hvem er sjef, eierne eller forvalteren?

Leder:

Hvem er sjef, eierne eller forvalteren?

Går neppe an å komme lenger ut på vidda enn å påstå at
samisk eierskap svekker samisk innflytelse