ANNONSE
Annonse

Notiser Vis alle

Tren­ger ungdom

Publisert: 08.07.2022 kl 12:44

Kau­to­kei­no kom­mune har peng­er til be­drift­er og pri­vat­per­so­ner som tren­ger hjelp i sommer. I slut­ten av juni var det ...

Les hele

Må kart­legge

Publisert: 08.07.2022 kl 12:44

Mil­jø­di­rek­to­ra­tet påleg­ger Finn­marks­eien­dom­men (FeFo) å gjen­nom­føre en kart­legg­ing av for­uren­sing fra ned­lagt ...

Les hele

Mer­for­bruk på flere mil­li­o­ner

Publisert: 08.07.2022 kl 12:43

1. kvar­tals­rap­port for 2022 viser at Kar­as­jok kom­mune har hatt et mer­for­bruk på nær­mere 2,2 mil­li­o­ner kroner knyt­tet til ...

Les hele

10. plass i NM

Publisert: 08.07.2022 kl 12:42

Kar­as­jok­værin­gen Sandra Bal­to deltok på tors­dag i NM i lang­bane, svøm­ming. Hun svømte seg opp fra en 32. plass til en 19. plass.I ...

Les hele

Gallerier

Galleribilde

En fars siste ønske

Leder

Leder: Kulturell og åndelig terror

Den store staten bryr seg ikke om at smilene blir borte og folk blir deprimerte Les mer 

E-avis

Avisforside
Årets kvotekaos i Lakselva

Leder:

Årets kvotekaos i Lakselva

Fang og slipp er etter samisk/kvænsk sedvane uetisk lek med maten

En betimelig og viktig advarsel

Leder:

En betimelig og viktig advarsel

Dette er en generell utfordring som gjelder hele det samiske samfunnet

Farger og kunst frisker opp

Leder:

Farger og kunst frisker opp

Her har man rett og slett ikke råd til å unnlate å imøtekomme de unge

Selvsagt må alle kort på bordet

Leder:

Selvsagt må alle kort på bordet

Å starte konsultasjoner uten at konsekvensene er utreda, vil være som å leke blindebukk