Generalforsamling

Innkalling til generalforsamling

Ságat - Samisk avis AS avholder ordinær generalforsamling lørdag 1. juni 2024 kl. 16.00 på trykkeribygget, Lakselv.

DAGSORDEN:
SAK 1 - KONSTITUERING
SAK 2 - ÅRSOPPGJØR
SAK 3 - SAKER SOM STYRET LEGGER FREM
SAK 4 - VALG OG GODTGJØRELSER

Saksdokumentene legges ut til gjennomsyn på www.sagat.no senest 7 dager før møtedato. Aksjeeiere som ønsker dokumentene tilsendt bes kontakte Ságat.

Fullmakter sendes snarest til
Ságat - Samisk avis AS
Postboks 53
9711 LAKSELV/LEAVDNJA
.

Styret.

Årsoppgjør

Årsoppgjøret legges ut så snart det er godkjent av styret.