Annonse
Ran ikke Karasjokeiendommen fra oss!

Debatt:

Ran ikke Karasjokeiendommen fra oss!

Publisert:

Blir Karasjok privatisert, så vil det svekke resten av Finnmark sin tilgang til naturen.

Samisk for alle - bedre tilbud innen fjernundervisning

Kronikk:

Samisk for alle - bedre tilbud innen fjernundervisning

Publisert: - Oppdatert: 27.01.2023 kl 14:37

Over tid har vi sett at flertallet i Sametinget ikke lykkes. Samfunnet mangler samiske læremidler og samiske pedagoger. I 2022 framkom det under behandlingen av Sametingets årsmelding for 2021 at sametingsrådet hadde omprioritert 13.770.935 kr som kunne forbedret samiske barn og unges språklige ...

Returner strøminntektene til folket

Debatt:

Returner strøminntektene til folket

Publisert: - Oppdatert: 27.01.2023 kl 08:52

Strømkrisen er skapt av politiske beslutninger. Stortingsflertallet besluttet å bruke milliarder av skattekroner på å bygge strømkabler for å koble det norske strømnettet til det europeiske. Det var også stortingspolitikerne som valgte å la det norske strømmarkedet bli en del av det ...

Uttrykker sterk uro for reduksjonen i tilbudet

Debatt:

Uttrykker sterk uro for reduksjonen i tilbudet

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 15:01

Styret i FFO Troms og Finnmark er kjent med den planlagte reduksjonen i rehabiliteringstilbudet i Finnmark og Nord-Troms og uttrykker sterk uro for reduksjonen i tilbudet.

Sånn går vi fra bruk og kast, til bruk og bruk

Debatt:

Sånn går vi fra bruk og kast, til bruk og bruk

Publisert:

Innkjøpere og forbrukere vil gjerne ta gode klima- og miljøvalg og slutte med bruk-og-kast, men sliter med å gjøre det i p...

Når skal det 39-årige juridiske etterslepet avklares for Kaarasjoki?

Debatt:

Når skal det 39-årige juridiske etterslepet avklares for Kaarasjoki?

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 10:45

Over alt i verden jobbes det med å mobilisere mangfoldige løsninger. Det er skrint i nord, hva hadde Karasjok vært i dag, hvis ikke for multikyndige hender. Det multikulturelle samfunnet er en forutsetning for de beste kår. Unntatt i Karasjok. Der forsøker man i domstolene å gjøre hele ...

Støre-regjeringa vil holde barnehageprisen nede og øke kvaliteten

Debatt:

Støre-regjeringa vil holde barnehageprisen nede og øke kvaliteten

Publisert:

Under høyreregjeringa økte barnehageprisen år for år. Noe av det første Arbeiderpartiet gjorde da vi kom i regjering var å senke maksprisen for barnehager og senest i statsbudsjettet for 2023 gjorde vi barnehagen helt gratis i Nord-Troms og Finnmark.

Samisk og norsk reindrift – en sammenligning

Debatt:

Samisk og norsk reindrift – en sammenligning

Publisert:

I regjeringens «Hurdalserklæring» kan en blant annet lese at «Regjeringen vil(…) Utvikle reindrifta med eit tredelt mål om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft».

Har politikerne abdisert i energipolitikken?

Debatt:

Har politikerne abdisert i energipolitikken?

Publisert:

Vi har lenge visst at vi styrer mot et underskudd på strøm i Norge. Stortinget så vel som skiftende regjeringer har ikke tatt grep, og synes knapt å ta problemstillingen inn over seg.

Gapet mellom visjon og virkelighet

Debatt:

Gapet mellom visjon og virkelighet

Publisert:

I årets sykehustale ber helseminister Kjerkol sykehusene forsøke å skjerme tilbudet innen psykisk helsevern, et av hennes prioriterte felt i året som kommer. For å omsette gode intensjoner til en praktisk virkelighet trenger vi en felles virkelighetsforståelse av dagens situasjon i ...

Den nye kvotemeldinga

Debatt:

Den nye kvotemeldinga

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2023 kl 10:37

Finnmark Senterparti viser til Hurdalsplattformen hvor den nye fiskeripolitikken er slått fast. Den bygger på fiskesalgslagsloven, deltakerloven og havressursloven. Disse lovene har tjent oss godt. Det er praktiseringen som er problemet, jf. Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet. Høyre-sidens ...

Hei ordførere, har dere lyst på 250 millioner kroner ekstra?

Debatt:

Hei ordførere, har dere lyst på 250 millioner kroner ekstra?

Publisert:

Hvem kan vel si nei til en kvart milliard kroner ekstra hvert år, som kan brukes til beste for innbyggerne?

Statskogs mest betrodde mann i Karasjok

Kronikk:

Statskogs mest betrodde mann i Karasjok

Publisert:

Byråkratiet går foran, om man da ikke velger å gjøre det på den samiske måten, hvor de norske lovene slutter å gjelde.

Når er man god nok same?

Kronikk:

Når er man god nok same?

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 10:42

Jeg vet ikke helt, men at bare «samer» skal få ta del i godene høres ikke videre enkelt og ryddig ut i dagens samfunn. For som sagt, hvem er samer «gode nok»?

Er beredskap i nord et spill for galleriet?

Debatt:

Er beredskap i nord et spill for galleriet?

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2023 kl 09:26

Kjære helseminister: Ville du akseptert 80 mil til respirator for deg og dine kjære?

Rekordhøye drivstoffpriser i 2022

Debatt:

Rekordhøye drivstoffpriser i 2022

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 10:40

I fjor fikk ordet «fylleangst» en ny betydning for de fleste, for hvert besøk på en bensinstasjon ble en dyr affære. En g...

«La elva leve» – en «narrata refero»

Debatt:

«La elva leve» – en «narrata refero»

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 10:41

Filmen «La Elva leve», som nå settes opp på kinoer rundt om, presenterer Altaopprøret rundt 1980 som om dette var en protest mot neddemming av bygda Masi ved Alta-Kautokeino elva. Dette er en usann begrunnelse for opprøret. Usann, og ikke uriktig, fordi dette er en bevisst uriktig påstand!

Vi må ha likeverdige språkrettigheter for å styrke vårt mangfold

Kronikk:

Vi må ha likeverdige språkrettigheter for å styrke vårt mangfold

Publisert:

Jeg håper at du og jeg får mulighet til å velge samiske språk på enda flere arenaer, at vi velger og prioriterer samiske språk. Jeg personlig gleder meg til å lære enda mer sørsamisk, og bli bedre kjent med skoltesamisk i år.

Karasjok-saken går mot slutten – gjør også Finnmarksloven det?

Kronikk:

Karasjok-saken går mot slutten – gjør også Finnmarksloven det?

Publisert: - Oppdatert: 20.01.2023 kl 13:24

Om utfallet skulle gå i Karasjok-folkets favør, er det ingen grunn til å tro at folket der ikke skulle være i stand til å forvalte sin egen utmark – eller å la besøkende jakte og fiske i utmarka.

Livmorhalsprogrammet redder liv

Debatt:

Livmorhalsprogrammet redder liv

Publisert:

Jeg skjønner at unge jenter blir engstelige av historiene den siste tiden om livmorhalskreft. Det er tungt å lese om unge kvinner som har fått uhelbredelig kreft.

Lokalsamfunnet utvikles når Scandic-monopolet reduseres

Debatt:

Lokalsamfunnet utvikles når Scandic-monopolet reduseres

Publisert:

Denne gangen er det Lars Helge Jensen som avlegger meg en visitt i Finnmarksposten den 17. januar. Nordkappsaken har vært vanskelig for lokalsamfunnet, sier Jensen. Det kan jeg til dels være enig i, men var den til å unngå?

Finnmarksloven er rasediskriminerende

Debatt:

Finnmarksloven er rasediskriminerende

Publisert:

Lederen av Sohpar, Nils Thomas Utsi, liker ikke at jeg påpeker at finnmarksloven er rasediskriminerende. Det gir han uttrykk for i Ságat den 19.1.23

Usaklig motstand hindrer samiske rettigheter

Debatt:

Usaklig motstand hindrer samiske rettigheter

Publisert:

For Jarl Hellesvik er finnmarksloven rasediskriminerende og bør havne på historiens skraphaug (Ságat 17.01.23). Jarl Hellesvik og hans likesinnede har sittet som nessekonger i nord og hatt media i en evighet med seg i sin motstand mot samiske rettigheter.

«La elva leve» – Altaaksjonen

Debatt:

«La elva leve» – Altaaksjonen

Publisert:

Altaaksjonen er nå framme i mediebildet igjen fordi at det er laget en spillefilm om dette som nå blir vist.

Slik vil vi styrke tilbudet til pasientene

Kronikk:

Slik vil vi styrke tilbudet til pasientene

Finnmarkssykehuset 2.0

Publisert:

Morgendagens klinikkledere har en dypere og mer spesialisert innsikt i sine fagområder. Dette vil komme pasientene til gode ved at kvaliteten øker ytterligere og at ventelistene går ned. Det er noe av bakgrunnen for prosjektet vi kaller Finnmarkssykehuset 2.0.