Karasjok-saken: Ikke et rettslig punktum

Debatt:

Karasjok-saken: Ikke et rettslig punktum

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2024 kl 15:22

Høyesterett avgjorde nylig spørsmålet om eiendomsrett i Karasjok. Men dommen er ikke et punktum for samiske eiendomsrettigheter.

Fordreid mediebilde i Øyfjellsaken

Fordreid mediebilde i Øyfjellsaken

Publisert:

Vi er intet mindre enn sjokkert over hvordan mediedekningen av rettssaken mellom Jillen Njaarke og Øyfjellet vind er blitt manipulert og fordreid av pressekontakten til advokatfirmaet Haavind. Vi lurer på hvor den frie og uavhengige pressen tok veien.

Sametinget slår knockout på dáža

Sametinget slår knockout på dáža

Publisert:

Retningslinjene fra Sametinget gir all makt til reindrifta. «Vanlige folk» (dáža) får ikke satt opp bygg fordi da kalles det endret bruk av utmark.

Derfor gjør det deg vondt å snakke fram vindkraft

Derfor gjør det deg vondt å snakke fram vindkraft

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2024 kl 10:05

Hvorfor er det så vondt å lytte til Kjerkol?

Debatt:

Hvorfor er det så vondt å lytte til Kjerkol?

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2024 kl 10:05

Kommunal-, nasjonalmakt – og rettferdighet

Kommunal-, nasjonalmakt – og rettferdighet

Publisert:

Basis og utgangspunkt: Makt skal brukes i et samfunn – men med rettferdige lover som følges. Det svekkes i Norge!Og folkets eiendom – Norges sentrale naturressurser skal brukes og styres rett, men er under kraftig angrep nå i alt fra fritt hav og fisken, elforsyningen bygd ut av folket, ...

Kvifor er det så vanskeleg å lytte?

Kvifor er det så vanskeleg å lytte?

Publisert:

Leiar i Energi-og miljøkomiteen på Stortinget, Ingvild Kjerkol er fornærma over å ha blitt kritisert for å stille i reportasje ilag med Fornybar Norge. Ho påstår at ho blir kritisert av ein rein lobbyorganisasjon; Motvind Norge. Det er mildast talt å vri på sanninga.

Fellesskap forebygger ekstremisme

Fellesskap forebygger ekstremisme

Publisert: - Oppdatert: 13.06.2024 kl 08:35

De siste årene har ulike terrorangrep rystet Norge. Flere er drept og mange er skadet. For en del utsatte vil konsekvensene bli med livet ut. Noen har mistet noen, andre har fått rykket ut teppet fra sin livsførsel og trygghetsfølelse og baler med en nedsatt psykisk helse.

Sammen om vår felles helsetjeneste

Sammen om vår felles helsetjeneste

Publisert:

Hvordan skal vi innrette helsetjenestene for å gjøre dem bærekraftige? Hvordan skal PCI-tilbudet organiseres, og hvordan bør sykehusstrukturen på Helgeland bli? Disse spørsmålene skal styret i Helse Nord ta stilling til 19. juni.

Vil regjeringen rydde opp langs kysten?

Vil regjeringen rydde opp langs kysten?

Publisert:

Det siste året har laksenæringas skyggesider kommet stadig lengre frem i lyset. Naturvernforbundet savner respons fra regjeringa, og krever tiltak som faktisk monner til å styre laksenæringa i riktig retning.

Et samlet løft for et tryggere Norge

Et samlet løft for et tryggere Norge

Publisert:

Denne uken vedtar Stortinget en styrket forsvarsplan som ruster Norge for tøffere tider. Det er historisk at alle partiene på Stortinget står bak et forlik. Men det er også nødvendig. Det politiske Norge påtar seg en stor forpliktelse som må stå seg over skiftende regjeringer og politiske ...

Gryende sosial krise i sjøsamiske samfunn

Gryende sosial krise i sjøsamiske samfunn

Publisert: - Oppdatert: 11.06.2024 kl 15:10

De sjøsamiske fiskeriene har opplevd en oppblomstring over flere år, med god rekruttering og fornyelse av en fjord- og kystflåte, ofte med støtte fra Sametinget. Men det er en hard realitet som møter de unge fiskerne i 2024. Kvotene er redusert så mye at inntektene ikke dekker kostnadene for ...

Om ull og samisk duodji/håndverk

Om ull og samisk duodji/håndverk

Publisert:

Gry Warth i Nordkalottfolket har igjen skrevet en kronikk, denne gangen om kampen for sjøsamisk håndverk og kleskultur. Med min forrige kronikk hadde jeg håpet å sette en sluttstrek for debatten, men det er igjen nødvendig å korrigere det Warth har misforstått.

Det finnes ingen hovedroller, i Samovarongan er alle i hovedrollen

Det finnes ingen hovedroller, i Samovarongan er alle i hovedrollen

Publisert:

Sør- Varanger kommune har sagt opp avtalen med Samovarteateret om teaterundervisning. Engasjement fra foreldre, tidligere elever og andre har vært stort. Teatersjefene ved de andre teatre i nord har rykket ut med et opprop i media til støtte for teaterundervisningen. Vi er takknemlige for alt ...

Samisk lovarbeid møter fjellveggen i Sverige

Debatt:

Samisk lovarbeid møter fjellveggen i Sverige

Publisert: - Oppdatert: 11.06.2024 kl 10:50

Nylig gikk fristen ut for å sende inn høringssvar på en offentlig utredning i Sverige. Allerede nå kan vi konstaterer at flere tunge instanser er svært negative til å gi samene enerett til jakt og fiske i store deler av den beste villmarken i Sverige.

Pride er ikke tvang, det er definisjonen på frihet

Pride er ikke tvang, det er definisjonen på frihet

Publisert:

I år, som hvert år før juni, dukker de samme debattene pakket inn annerledes opp om pride. Det er synd at vi som samfunn ikke bare kan gi faen. Det skal ikke være behov for å diskutere om alle kan like hvem de vil, eller ikke.

Vindkraft - lavverdig og prisdrivende energi

Vindkraft - lavverdig og prisdrivende energi

Publisert:

Hvorfor gjør det så vondt å snakke om vind?

Hvorfor gjør det så vondt å snakke om vind?

Publisert: - Oppdatert: 14.06.2024 kl 09:18

Én ting vi vet med sikkerhet, er at vi må å bygge ut mer kraft her i landet. Ellers styrer vi ubønnhørlig mot kraftunderskudd, dyrere strøm og nedlagt industri. Det er det ingen som ønsker.

Ratifikasjon av Nordisk samekonvensjon

Ratifikasjon av Nordisk samekonvensjon

Publisert:

Oi, feil i virkeligheten

Oi, feil i virkeligheten

Publisert:

Hver dag opplever innbyggere i Finnmark ekskludering fra det sosiale fellesskapet på grunn av fysiske barrierer og mangel på universell utforming.

Gratulerer med Alpin-VM i 2029, Nord-Norge og Narvik!

Gratulerer med Alpin-VM i 2029, Nord-Norge og Narvik!

Publisert:

For Nord-Norge og Narvik vil dette være en mulighet for å presentere hva vi har av både fantastisk natur, muligheter for å holde folkehelsa på topp og evnen til å gjennomføre store internasjonale arrangement.

Uklokt å fjerne medienes tidlige tilgang på valgresultater

Uklokt å fjerne medienes tidlige tilgang på valgresultater

Publisert:

Regjeringen og stortingsflertallet roter bort en ordning som fungerer utmerket. Det er både selvmotsigende, uklokt og korttenkt.

Tynne argumenter fra vindkraftutbygger ST1

Tynne argumenter fra vindkraftutbygger ST1

Publisert:

Om å snu kappen etter vindkraften

Om å snu kappen etter vindkraften

Publisert:

Jeg har forståelse for at det kan være vanskelig å ta fatt på en ny jobb. Spesielt når man ikke har den grunnleggende kompetansen i feltet man skal administrere. Da kan det være greit med en liten innføring.

Sirkka har misforstått

Sirkka har misforstått

Publisert:

Karl-Wilhelm Sirkka har skrevet et innlegg i Ságat der han hevder at min statssekretærkollega Nancy Porsanger Anti er inhabil til å arbeide med samepolitikk. Her har Sirkka misforstått habilitetsreglene.