Ny giv for Finnmark

Debatt:

 Ny giv for Finnmark

Publisert:

Regjeringa vedtok 12. mai å gjenopprette Finnmark som et selvstendig fylke. Det er første steg for at Finnmark skal få mer igjen for de verdiene som blir skapt av arbeidsomme folk og fantastiske ressurser i Finnmark.

Venezia og hemmelighold i Tana og Varanger museumssiida

Debatt:

Venezia og hemmelighold i Tana og Varanger museumssiida

Publisert:

Viser til debattinnlegget «Likeverd for samiske og norsk kulturinstitusjoner?» i Ságat for 18. mai 2022, forfattet av direktøren og tre av fire museumsledere ved Tana og Varanger museumssida.

«Fattigkommunens» varme hjerter og myke hender

Debatt:

«Fattigkommunens» varme hjerter og myke hender

Publisert: - Oppdatert: 18.05.2022 kl 10:22

I år feiret jeg 17. mai på sykeavdelinga på Helsetun i Porsanger. Der lever min mor nå. Hennes liv ble brått endret. Hun gikk fra å være en over 90 år gammel, sprek kvinne til å bli 100 prosent hjelpetrengende. Hun som aldri hadde vært på et sykehus før hun nesten var 92, fikk sitt liv ...

Genforskning og mitt DNA

Debatt:

Genforskning og mitt DNA

Publisert:

I en større artikkel i 2018, under tittelen «Genes reveal traces of common recent demographic history for most of The Uralic-speaking population» (Finnes på nettet) som er skrevet av en rekke genforskere i fellesskap, blir det fortalt at samer og finner er i nært, genetisk slektskap med ...

Laksebestanden må være bærekraftig før gjenåpning vurderes

Debatt:

Laksebestanden må være bærekraftig før gjenåpning vurderes

Svar til Rune Aslaksen

Publisert: - Oppdatert: 16.05.2022 kl 15:25

Laksebestanden må være på et bærekraftig nivå før en gjenåpning i det hele tatt vurderes.

Om å gå i seg selv og sin politiske stue

Debatt:

Om å gå i seg selv og sin politiske stue

Publisert:

Mange av våre stortingsrepresentanter fra nord synes å ha fart vill og glemt hvor dere kom fra. Verset under av Arne Paasche Aasen, reflekterer over dette temaet.

Å lappe sjarken med margarin

Debatt:

Å lappe sjarken med margarin

Publisert: - Oppdatert: 16.05.2022 kl 12:42

Det burde for de fleste nå være kjent at vi opplever en befolkningsnedgang i distriktene. Vi ser stadig oftere at små og mellomstore lokalsamfunn møter store utfordringer med å opprettholde basale tjenester innen skole, barnehage og omsorg til sine innbyggere.

Et historisk godt oppgjør for trygg matberedskap i urolige tider

Debatt:

Et historisk godt oppgjør for trygg matberedskap i urolige tider

Publisert:

Det er svært viktig for mattryggheten vår at staten og begge jordbruksorganisasjonene ble enige om en jordbruksavtale. Avtalen gir et godt grunnlag for å skape vekst og ny optimisme i jordbruket hele Norge.

Det mye omtalte og dypt savnede svømmebassenget i Honningsvåg

Debatt:

Det mye omtalte og dypt savnede svømmebassenget i Honningsvåg

Publisert:

Tankene går tilbake til den gangen vi hadde Nord-Norgesmestre fra Nordkapp kommune i svømming flere år på rad. I 1963 i Kirkenes ble vi kåret som største og beste svømmeklubb i Nord-Norge med flere NN titler. Mye grunnet av at vi ble de stolte eierne av nytt 12,5 meters basseng i 1960.

Likeverd for samiske og norske kulturinstitusjoner?

Debatt:

Likeverd for samiske og norske kulturinstitusjoner?

Svar på påstander fra artikkelen «Museumstopper på femdagers tur til Venezia»

Publisert: - Oppdatert: 16.05.2022 kl 10:38

Deanu ja Várjjat Museasiida/Tana og Varanger Museumsiida/Teän da Va’rjjel Mu’zeisiida er en sammenslått driftsorganisasjon for 4 samiske museer i 3 kommuner i Øst-Finnmark, som omfatter 2 samiske språk, og som også omfatter 1 samisk kunstmuseum.

Den nye skolesekken

Debatt:

Den nye skolesekken

Publisert:

I det siste har det vært skrevet mye om de nye skolesekkene som alle 1. klassinger skal få ifra Troms og Finnmark fylkeskommune.

Forskjellsbehandling av folk fortsetter med politikkutvikling under radaren

Debatt:

Forskjellsbehandling av folk fortsetter med politikkutvikling under radaren

Publisert:

«Lokalbefolkningen må få større makt over egne bo- og leveområder», mener Nordkalottfolkets Fred-Ole Holmen. Han hevderdessuten at «vi lever på reindriftsnæringens nåde». Jeg tør hevde: På en villet politikk basert på avstamnings- og etniskbasert forskjellsbehandling av folk og ...

Forvaltning av Tanavassdraget

Debatt:

Forvaltning av Tanavassdraget

Svar til Sverre Kimo Pedersen

Publisert: - Oppdatert: 16.05.2022 kl 09:59

Som medlem i Tanavassdraget fiskeforvaltning (TF) og styreleder i Laksebreveiere i Tanavassdraget (LBT) må jeg få komme med noen korrigeringer til innlegget Sverre Kimo Pedersen.

Monsen og reinen

Debatt:

Monsen og reinen

Publisert:

Henviser til deres artikkel med overskriften «Monsen kan velge, det kan ikke reinen».

Et steg videre i realiseringen av et bedre museumsbygg og samisk kunstmuseum i Karasjok

Debatt:

Et steg videre i realiseringen av et bedre museumsbygg og samisk kunstmuseum i Karasjok

Publisert:

Sametingets plenum står i juni ovenfor et spennende valg der plenum skal velge hvilket museumsbygg De Samiske Samlinger - Sámiid Vuorká-Dávvirat (SVD) i Karasjok skal ha i fremtiden, som inkluderer et samisk kunstmuseum.

Fylkene kommer tilbake

Debatt:

Fylkene kommer tilbake

Publisert:

Nå får endelig folket i Troms og Finnmark det slik de ønsker: Finnmark og Troms skal bli egne fylker igjen.

Ap vil ha 16 års stemmerett ved lokalvalg

Debatt:

Ap vil ha 16 års stemmerett ved lokalvalg

Publisert:

Arbeiderpartiets stortingsgruppe har vedtatt at vi ønsker å senke stemmerettsalderen til 16 år ved kommunestyre- og fylkestingsvalg.

FrP vil gi avgiftskutt for alle

Debatt:

FrP vil gi avgiftskutt for alle

Publisert:

Fremskrittspartiet mener den kraftige prisveksten må møtes med avgiftskutt for alle og mener regjeringen mangler forståelse for hvor hardt prisveksten på strøm, drivstoff og mat rammer folk flest og bedrifter.

Vi trenger eldreombudet

Debatt:

Vi trenger eldreombudet

Publisert:

I 2021 fikk vi eldreombudet, som har til oppgave å fremme eldres interesse på alle områder, ovenfor det offentlige, bedrifter og organisasjoner. Eldreombudet kommer med forslag til tiltak som kan bidra til å styrke de eldres posisjoner og løse utfordringer som de eldre møter i samfunnet.

Lakseforvaltning i Tanavassdraget

Debatt:

Lakseforvaltning i Tanavassdraget

Publisert: - Oppdatert: 13.05.2022 kl 09:40

Ságat er en god avis som vi leser med stor interesse, og som speiler det som skjer i vår region.

Havvind blir vårt nye industrieventyr

Debatt:

Havvind blir vårt nye industrieventyr

Publisert:

I Norge har vi store og gunstige havområder.

La elva leve

Debatt:

La elva leve

Publisert:

Også i sommer mister Tanas unge muligheter til å lære om elvas små og store hemmeligheter. Elva er stengt - så også kunnskapsoverføringen mellom generasjonene.

Ordene jeg kan muntlig, kan jeg ikke stave

Debatt:

Ordene jeg kan muntlig, kan jeg ikke stave

Publisert:

Ansvaret for gjennomføring av opplæring i samisk punktskrift framstår som uavklart.

Gi kraftmilliardene tilbake til folket

Debatt:

Gi kraftmilliardene tilbake til folket

Publisert:

Strømstøtten har vært viktig for å ta toppen av de ekstreme strømregningene i vinter. Regjeringen bør nå se på mer varige løsninger for å omfordele ekstraordinære kraftinntekter til befolkningen.

Nå er tiden for staten å satse i Øst-Finnmark

Debatt:

Nå er tiden for staten å satse i Øst-Finnmark

Publisert:

Er det en plass som merker EU sine sanksjoner mot Russland så er det Øst-Finnmark å spesielt Kirkenes. Det er 100 % støtte til sanksjonene også her.