Tingretten har ikke gitt Nordkalottfolket rett

Tingretten har ikke gitt Nordkalottfolket rett

Publisert:

Nordkalottfolket har i pressemelding og ulike avisoppslag påstått å ha fått medhold i tingretten, samt at plenumsleder har brutt loven. Dette er såpass sterke og feilaktige påstander som jeg ser som nødvendig å imøtegå.

Bred høring er viktig for å sikre en bærekraftig helsetjeneste

Bred høring er viktig for å sikre en bærekraftig helsetjeneste

Publisert: - Oppdatert: 01.03.2024 kl 15:23

Hvordan finne frem til felles sannhet når alle kan lage sin egen?

Hvordan finne frem til felles sannhet når alle kan lage sin egen?

Publisert:

I dagene 4.–8. mars skal Sametinget behandle Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. NRK Sápmi melder at stortingsrepresentant Svein Harberg (H), Aust-Agder, skal være til stede i Karasjok. Harberg er saksordfører for kontroll- og konstitusjonskomiteens behandling av rapporten.

Et symptom på blindhet for privilegier

Et symptom på blindhet for privilegier

Publisert:

En stor mulighet for de samiske samfunnene og fremtiden

En stor mulighet for de samiske samfunnene og fremtiden

Publisert:

Gjennom Hurdalsplattformens kulturløft vil reparasjon og forsoning kunne gjennomføres. Senterpartiets sametingsgruppe har store forventninger til mulighetene som åpenbarer seg i lys av Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport.

Arild Olsen 70 år

Arild Olsen 70 år

Publisert:

Lørdag 2. mars fyller Arild Olsen 70 år. Han ble i media omtalt som Mr. PBL, og fikk til sammen mer enn 25 år ved roret i Private Barnehagers Landsforbund (PBL). Først som organisasjonens aller første styreleder og senere som administrerende direktør frem til 2019.

Idrettslag sponser kommunen

Idrettslag sponser kommunen

Publisert:

Signalanløpene kommer tilbake!

Signalanløpene kommer tilbake!

Publisert:

Vi gleder oss!… men når?

Et symptom på et større problem

Et symptom på et større problem

Publisert:

I et innlegg trykt i Ságat går Mikkel Berg-Nordli til angrep på meg etter min innlegg «Det er nok nå». Han hevder at jeg skyver foreldrene i en samisk barnehage i Oslo fremfor meg, når jeg kritiserer at de sørget for at statsministeren avlyste sitt besøk til barnehagen i forbindelse med ...

Vi vil ha flere folk til Finnmark!

Vi vil ha flere folk til Finnmark!

Publisert:

At det bor folk, og at det er sterke lokalsamfunn, i Finnmark er ikke bare et anliggende for finnmarkinger. Det er viktig for hele Norge.

Politikere kan ikke kreve mediestunt med våre barn

Politikere kan ikke kreve mediestunt med våre barn

Publisert:

Foreldre har faktisk rett til å si nei når politikere vil «bruke våre barn som politisk brekkstang.»

Å bidra til at Karasjok-saken blir best mulig opplyst er ingen skam, tvert imot

Å bidra til at Karasjok-saken blir best mulig opplyst er ingen skam, tvert imot

Publisert:

I Ságat 25. februar 2024 fremsetter Odd Oskarsen en rekke påstander om det skriftlige innlegget staten v/Justis- og beredskapsdepartementet har inngitt for Høyesterett i saken om hvem som eier utmarka i Karasjok. Statens innlegg tillegges synspunkter og motiv som det ikke er dekning for.

Det er nok nå

Det er nok nå

Publisert:

I et stadig mer uforsonlig og polarisert Finnmark har vi alle et særlig ansvar for den retorikken vi fører. Særlig de som har makt til å utøve den.

Velkommen, Klimautvalget!

Velkommen, Klimautvalget!

Publisert:

Vilje til å dele i Finnmark

Vilje til å dele i Finnmark

Publisert:

Et ja fra Høyesterett til Karasjokeiendommen endrer Finnmark for alltid og vil kreve klokskap for å unngå konflikt.

Sparer vi på strømmen, sparer vi natur

Sparer vi på strømmen, sparer vi natur

Publisert:

Under denne overskriften hadde Marianne Sivertsen Næss et godt innlegg 22. februar.

Melkøyas løpegutter

Melkøyas løpegutter

Publisert: - Oppdatert: 26.02.2024 kl 10:03

I dag skal kommunestyre i Porsanger utøve makt. Mye makt. Historiens største omreguleringssak i Porsanger kommune står på sakslista.

Fisken tilhører kystbefolkningen

Fisken tilhører kystbefolkningen

Publisert:

Et mål i kystpolitikken vår er å ivareta fremtidas næringer langs kysten. Den mest tradisjonsbundne næringen er fisket. Fiske har skapt næringsgrunnlag for oss som bor langs kysten i nord i titusen år.

Russisk propaganda i Finnmark

Russisk propaganda i Finnmark

Publisert:

I NRK Nordnytt fredag 23. februar uttaler partileder Erna Solberg at befolkningen i Finnmark har latt være å ta russisk propaganda på alvor. Dette er ikke min opplevelse.

Skjebnetid for historisk bygg i Karasjok

Skjebnetid for historisk bygg i Karasjok

Publisert:

Det er avgjort bak lukkede dører; museumsbygningen De Samiske Samlinger skal rives, for å huse et nybygg for kulturhistorie og en avdeling for kunst. Med dette risikerer vi å ødelegge det som kan kalles det viktigste samiske kunstverket som er laget i vår tid, av Karasjoks og Sápmis store ...

Helse Nord må styrke psykiatrien

Helse Nord må styrke psykiatrien

Publisert:

I mange år har vi hørt at psykiatrien skal styrkes uten at det har skjedd. I dag lekker fagfeltet både penger og fagfolk. Det er fordi psykiatrien er satt til en oppgave de ikke har ressurser til. I en slik situasjon brukes det mange millioner på å kjøpe dyre private tjenester samtidig som ...

Skyt komponisten – ros pianisten

Debatt:

Skyt komponisten – ros pianisten

Publisert:

For et par uker siden fikk administrasjonen og befolkningen i Porsanger nok en kraftig påminnelse om alvoret i pleie- og omsorgstjenesten i kommunen. Da kom tallene som viser sykefraværet i helsesektoren. I 2023 var det 14–15 prosent, og 400 dagsverk ble borte i måneden.

Regjeringens intervenering i Karasjok-saken

Regjeringens intervenering i Karasjok-saken

Publisert:

22. januar 2024 valgte Støre-regjeringen på en skammelig måte å intervenere i Karasjok-saken, ved at regjeringsadvokat Henrik Vaaler sendte regjeringens partsinnlegg i den pågående Karasjok-saken til Høyesterett.

Vedum svekker norsk eierskap av norske bedrifter

Vedum svekker norsk eierskap av norske bedrifter

Publisert:

Mens resten av det politiske Norge viser tegn til å forstå formuesskattens negative sider på arbeidsplasser og verdiskaping, nekter finansminister Vedum å innse at den rammer norsk eierskap.

Stans elektrifisering av Melkøya

Publisert:

Regjeringa gav 8. august 2023 konsesjon til elektrifisering og oppgradering av Snøhvit – Melkøya. Straum frå nettet skal erstatte gassturbinane på anlegget.