NSR til stede i stadig nye kanaler

Debatt:

NSR til stede i stadig nye kanaler

Publisert:

Konvensjonsteksten «utraderer det samiske folkets rett til selvbestemmelse» kommenterte Samerådets president Áile Jávo (NSR) og leder for Samerådets menneskerettsavdeling Eirik Larsen (NSR) i en pressemelding da Nordisk samekonvensjon ble lagt frem i januar 2017. Sametingsrådet til Aili ...

Deanuluossa – luondduláhji – Urlaksen

Kronikk:

Deanuluossa – luondduláhji – Urlaksen

Publisert:

Dette velklingende og melodiøse laksefiskespråket holder nå på å havne på sotteseng. Et mesterverk skapt av elvedalens samer gjennom århundrene, nærmer seg nå språkdøden, hvis stengingen av elva vedvarer.

Er samene i Indre-Finnmark mest verd samepolitisk?

Er samene i Indre-Finnmark mest verd samepolitisk?

Publisert: - Oppdatert: 03.10.2023 kl 14:16

Den sterke økningen i innmeldte i Sametingets valgmanntall som har vært i valgkretsen Sør-Norge, har ført til at denne valgkretsen har fått ennå et mandat og er nå oppe i 7 mandater, mens Indre-Finnmark, dvs. Ávjovárre valgkrets (Kautokeino-Karasjok- og Porsanger kommune) har tapt ennå et ...

Også Sametinget sliter med habilitet

Debatt:

Også Sametinget sliter med habilitet

Publisert:

Habilitet har blitt et svært aktuelt tema i den seinere tid. Vi har sett statsråder som har utnevnt nære venner og partifolk til viktige råd, utvalg og styrer, vi har statsråder som har ektefeller med store aksjeporteføljer, og nå sist, en eksstatsminister, med en ektefelle som nærmest har ...

Debatt:

Når olja og gassen blir fasa ut

Publisert:

Dei fossile brennstoffa er hovudkjelda til klimakrisa. Medan klimakatastrofane aukar, har det vore temmeleg tyst i Noreg om det avgjerande tiltaket, som kan bremse klimakrisa. Verdssamfunnet krev i dag global utfasing av olje og gass, og det er ikkje snakk om unnatak for Noreg.

Seks år siden folkeavstemningen - hva nå?

Debatt:

Seks år siden folkeavstemningen - hva nå?

Publisert:

Den katalanske uavhengighetsbevegelsen har feiret seksårsdagen for folkeavstemningen om selvbestemmelse 1. oktober 2017 med en rekke aktiviteter. Catalonia hadde flere ganger tilbudt den spanske staten å avtale en folkeavstemning, men da den spanske staten gjentatte ganger avslo, bestemte de seg ...

1. oktober, den internasjonale eldredagen

Debatt:

1. oktober, den internasjonale eldredagen

Publisert:

Årets tema for den internasjonale eldredagen er brudd på menneskerettigheter. Så kan man spørre seg, har vi brudd på menneskerettigheter i Porsanger og blant eldre her hos oss?

Lakselva, elvegrenser og FeFo

Debatt:

Lakselva, elvegrenser og FeFo

Publisert:

I Ságat 28. september 2023 retter Hans Petter Harangen og Nils-Roger Pettersen kritikk mot at FeFo ber om at noen få av eiendommene langs Lakselva blir rettsutgreid i forbindelse med den kommende bruksordningssaken for elva.

Veien ut av fastlegekrisa

Veien ut av fastlegekrisa

Publisert:

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er Norges største paraplyorganisasjon for organisasjoner for kronisk syke, funksjonshemmede og deres pårørende. FFO bygger på FN-konvensjonene som stadfester grunnleggende menneskerettigheter.

Kollektivtransport i Finnmark

Debatt:

Kollektivtransport i Finnmark

Publisert: - Oppdatert: 02.10.2023 kl 11:56

Norge gir mange milliarder til andre land hvor det er krig, sult og katastrofer, og ære være våre folkevalgte for det. Og vi har «fått» blant annet ny opera, Munchmuseum, nasjonalbibliotek, for ikke å snakke om ny stortingsgarasje. Og slik kan jeg fortsette i det vide og brede, men en plass ...

Sosialdemokratiet ved skilleveien

Debatt:

Sosialdemokratiet ved skilleveien

Publisert:

Arbeiderpartiet tapte sin status som landets største parti i kommune- og fylkestingsvalget, og partiet vil nå snu hver eneste stein for å vinne tilbake velgerne før stortingsvalget i 2025. For å lykkes må vi ikke bare snu steinene, men også omstrukturere og la en ny innsikt ta form.

Nå må Nord-Norge stå samlet!

Debatt:

Nå må Nord-Norge stå samlet!

Publisert:

Nylig har et lekket dokument fra Helse Nord skapt både uro og kampvilje. Planene i dokumentet truer pasientsikkerheten i Nord-Norge. I tillegg forsterker kuttplanene de store problemene med å skaffe kritisk helsepersonell til nord, og vil gjøre det vanskeligere å beholde de fagfolkene vi ...

Feiltolkning og feilslått rovviltforvaltning

Kronikk:

Feiltolkning og feilslått rovviltforvaltning

Publisert:

Tolkning av nødvergebestemmelsen er en del av statens feilslåtte rovviltforvaltning.

NSR bruker Sametinget som økonomisk melkeku

Debatt:

NSR bruker Sametinget som økonomisk melkeku

Publisert: - Oppdatert: 28.09.2023 kl 11:55

Spørsmålet om hvorvidt Norske Samers Riksforbund (NSR) er en kulturorganisasjon eller et politisk parti har vært et tema siden dannelsen av Sametinget i 1989. Saken har vært reist en rekke ganger i forbindelse med Sametingets budsjettbehandlinger, der spørsmålet om driftsstøtte til samiske ...

Senterpartiet på Sametinget er helt uenig med eget parti i Melkøya-saken

Kronikk:

Senterpartiet på Sametinget er helt uenig med eget parti i Melkøya-saken

Publisert: - Oppdatert: 28.09.2023 kl 10:23

Elektrifisering av Melkøya - om demokrati, paradoks, persepsjon og mangelen på konsultering med Sametinget.

Tiden er inne for optimisme og fremtidstro, Gaute!

Debatt:

Tiden er inne for optimisme og fremtidstro, Gaute!

Publisert:

Påtroppende kommunestyre representant Gaute Henriksen har den siste tiden rettet en del innlegg og kommentarer rundt Tana Høyres uttalelser i valgkampen. Jeg velger derfor komme med et tilsvar på hans påstander omhandlende det nye politiske styret, selv om spørsmålene i hans leserinnlegg var ...

Sametinget blir mer og mer anakronistisk

Debatt:

Sametinget blir mer og mer anakronistisk

Publisert:

Mens Indre-Finnmark hadde hegemoniet på Sametinget i starten av Sametingets tid (Sametinget ble åpnet i 1989), har området mistet sitt hegemoni til andre områder.

Naturen er vårt halmstrå

Debatt:

Naturen er vårt halmstrå

Publisert:

Det er voldsomme krefter i gang på Jorda vår. Den økologiske balansen som har blitt til gjennom millioner og milliarder av år har fått uopprettelig skade på grunn av menneskelig aktivitet og rovdrift.

Det nye politiske styret i Tana – et risikabelt prosjekt

Debatt:

Det nye politiske styret i Tana – et risikabelt prosjekt

Publisert: - Oppdatert: 25.09.2023 kl 09:56

Etter alt å dømme er det til høsten nye koster som slipper til i Tana til høsten. Venstre og Senterpartiet har sagt at de vil gå i forhandlinger med Høyre og Fremskrittspartiet om å danne flertall i kommunestyret i Tana.

Erna Solbergs moralske kompass

Kronikk:

Erna Solbergs moralske kompass

– et skoleeksempel på hvordan en statsråd ikke skal opptre!

Publisert:

Befolkninga i Norge stiller spørsmål om tidligere statsminister gjennom åtte år har handlet i samfunnets, eller sin egen ektemanns interesser. Stortinget vil også ha Solberg inn til høring og Økokrim vurderer etterforskning.

Takk til alle som har bidratt

Debatt:

Takk til alle som har bidratt

Publisert: - Oppdatert: 25.09.2023 kl 14:15

Ny politikk fra SV?

Debatt:

Ny politikk fra SV?

Publisert:

Det var med interesse jeg leste pressemelding fra Nordkapp SV forleden vedrørende valgresultatet. Siden vi skal samarbeide i kommunestyret som politiske kolleger om å finne de beste løsninger for Nordkapp kommune, er det fint å vite hva de øvrige partier tenker.

Bevar akutthelseberedskapen i nord

Debatt:

Bevar akutthelseberedskapen i nord

Publisert:

NRK publiserte nylig et hemmelig interndokument fra styret i Helse Nord, hvor de vurderer omorganisering av Helse Nord, noe som innebærer å fjerne flere akuttsykehus i nord. Det vurderes å fjerne akuttkirurgi i Kirkenes, Narvik, Lofoten og ved et av sykehusene ved Helgeland.

La Kirkenes sykehus få ro!

Debatt:

La Kirkenes sykehus få ro!

Publisert:

Kirkenes pensjonistforening registrerer oppslagene i NRK og de lokale mediene om at det bak kulissene jobbes med å avvikle akuttberedskapen på Kirkenes sykehus.

Samiske perspektiver på klimarettferdighet

Kronikk:

Samiske perspektiver på klimarettferdighet

Publisert:

La oss sammen jobbe for klimarettferdighet og en bærekraftig fremtid i Sápmi og verden!