Annonse
To statsforvaltere

Debatt:

To statsforvaltere

Publisert:

Nedenstående er i hovedsak min uttalelse i forbindelse med regjeringens høring om evaluering av Statsforvalterenes geografiske inndeling. Jeg sendte synspunktene mine den 16. januar.

Si fra at «dette finner vi oss faen ikke i»

Debatt:

Si fra at «dette finner vi oss faen ikke i»

Publisert:

Jeg har skrevet det før, men jeg gjentar det gjerne; den politiske unnfallenheten, mangel på realitetsorientering, mangel på politisk mot og mangel på skamvett er i ferd med å seigpine Finnmark mot en sakte død. Hvert år forsvinner stadig flere folk ut av fylket og de kommer ikke tilbake.

Ingen vei tilbake når vi først har sagt ja

Debatt:

Ingen vei tilbake når vi først har sagt ja

Publisert:

Tror virkelig ordfører Aina og partileder Hilde at vi kan si nei til gruvedrift, når vi først har sagt ja til boring?

Ble Porsanger lurt av Fylkesmannen i Finnmark?

Debatt:

Ble Porsanger lurt av Fylkesmannen i Finnmark?

Publisert:

Regjeringen Bondevik foretok i 2002 utvidelse av Stabbursdalen nasjonalpark med et landskapsvernområde. Parken utgjør 748,9 km² og landskapsvernområde 189 km². Dette til tross for kraftig motstand fra Porsanger kommune, fylkeskommunen og Sametinget.

Til lands, til vanns og i lufta

Kronikk:

Til lands, til vanns og i lufta

Publisert:

30 ambulansebiler, ett hurtiggående fartøy, ett helikopter, tre fly og én kommunikasjonssentral er i beredskap for deg og meg, her i Finnmark. Tjenesten er i konstant utvikling, og i 2023 skal vi løfte den prehospitale tjenesten enda mer.

Det samiske Nordland er mer enn reindrift

Debatt:

Det samiske Nordland er mer enn reindrift

Publisert:

Sametingsråd, Hans Ole Eira, med spesielt ansvar for reindrift har en selvsagt rolle i å fremme reindriftsnæringens interesser, gjerne over alle andre interesser.

Det gode liv

Debatt:

Det gode liv

Publisert:

Innslag i media om forholda for demente heimebuande, og andre eldre pleietrengande, har gjenoppliva både sinne og frustrasjon i...

Store, sterke gutter gråter ikke!

Debatt:

Store, sterke gutter gråter ikke!

Publisert: - Oppdatert: 30.01.2023 kl 10:16

Store sterke gutter gråter ikke, samfunnet har ikke plass til gutter som gråter. Stille kjemper de en ensom kamp hvor det mange ganger ender tragisk, ved at de tar livet av seg mens samfunnet uforstående ser på.

Alternativ til utbygging av vindkraft på Nordkyn

Debatt:

Alternativ til utbygging av vindkraft på Nordkyn

Publisert:

Som vindkraftmotstandar, og medlem i Fb-gruppa med same namn er eg utfordra til å kome opp med alternativ til utbygging av vindkraft på Nordkyn. Den tek eg, sjølv utan nok lokalkunnskap.

Ran ikke Karasjokeiendommen fra oss!

Debatt:

Ran ikke Karasjokeiendommen fra oss!

Publisert:

Blir Karasjok privatisert, så vil det svekke resten av Finnmark sin tilgang til naturen.

Samisk for alle - bedre tilbud innen fjernundervisning

Kronikk:

Samisk for alle - bedre tilbud innen fjernundervisning

Publisert: - Oppdatert: 27.01.2023 kl 14:37

Over tid har vi sett at flertallet i Sametinget ikke lykkes. Samfunnet mangler samiske læremidler og samiske pedagoger. I 2022 framkom det under behandlingen av Sametingets årsmelding for 2021 at sametingsrådet hadde omprioritert 13.770.935 kr som kunne forbedret samiske barn og unges språklige ...

Returner strøminntektene til folket

Debatt:

Returner strøminntektene til folket

Publisert: - Oppdatert: 27.01.2023 kl 08:52

Strømkrisen er skapt av politiske beslutninger. Stortingsflertallet besluttet å bruke milliarder av skattekroner på å bygge strømkabler for å koble det norske strømnettet til det europeiske. Det var også stortingspolitikerne som valgte å la det norske strømmarkedet bli en del av det ...

Uttrykker sterk uro for reduksjonen i tilbudet

Debatt:

Uttrykker sterk uro for reduksjonen i tilbudet

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 15:01

Styret i FFO Troms og Finnmark er kjent med den planlagte reduksjonen i rehabiliteringstilbudet i Finnmark og Nord-Troms og uttrykker sterk uro for reduksjonen i tilbudet.

Sånn går vi fra bruk og kast, til bruk og bruk

Debatt:

Sånn går vi fra bruk og kast, til bruk og bruk

Publisert:

Innkjøpere og forbrukere vil gjerne ta gode klima- og miljøvalg og slutte med bruk-og-kast, men sliter med å gjøre det i p...

Når skal det 39-årige juridiske etterslepet avklares for Kaarasjoki?

Debatt:

Når skal det 39-årige juridiske etterslepet avklares for Kaarasjoki?

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 10:45

Over alt i verden jobbes det med å mobilisere mangfoldige løsninger. Det er skrint i nord, hva hadde Karasjok vært i dag, hvis ikke for multikyndige hender. Det multikulturelle samfunnet er en forutsetning for de beste kår. Unntatt i Karasjok. Der forsøker man i domstolene å gjøre hele ...

Støre-regjeringa vil holde barnehageprisen nede og øke kvaliteten

Debatt:

Støre-regjeringa vil holde barnehageprisen nede og øke kvaliteten

Publisert:

Under høyreregjeringa økte barnehageprisen år for år. Noe av det første Arbeiderpartiet gjorde da vi kom i regjering var å senke maksprisen for barnehager og senest i statsbudsjettet for 2023 gjorde vi barnehagen helt gratis i Nord-Troms og Finnmark.

Samisk og norsk reindrift – en sammenligning

Debatt:

Samisk og norsk reindrift – en sammenligning

Publisert:

I regjeringens «Hurdalserklæring» kan en blant annet lese at «Regjeringen vil(…) Utvikle reindrifta med eit tredelt mål om økologisk, økonomisk og kulturell bærekraft».

Har politikerne abdisert i energipolitikken?

Debatt:

Har politikerne abdisert i energipolitikken?

Publisert:

Vi har lenge visst at vi styrer mot et underskudd på strøm i Norge. Stortinget så vel som skiftende regjeringer har ikke tatt grep, og synes knapt å ta problemstillingen inn over seg.

Gapet mellom visjon og virkelighet

Debatt:

Gapet mellom visjon og virkelighet

Publisert:

I årets sykehustale ber helseminister Kjerkol sykehusene forsøke å skjerme tilbudet innen psykisk helsevern, et av hennes prioriterte felt i året som kommer. For å omsette gode intensjoner til en praktisk virkelighet trenger vi en felles virkelighetsforståelse av dagens situasjon i ...

Den nye kvotemeldinga

Debatt:

Den nye kvotemeldinga

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2023 kl 10:37

Finnmark Senterparti viser til Hurdalsplattformen hvor den nye fiskeripolitikken er slått fast. Den bygger på fiskesalgslagsloven, deltakerloven og havressursloven. Disse lovene har tjent oss godt. Det er praktiseringen som er problemet, jf. Riksrevisjonens rapport om kvotesystemet. Høyre-sidens ...

Hei ordførere, har dere lyst på 250 millioner kroner ekstra?

Debatt:

Hei ordførere, har dere lyst på 250 millioner kroner ekstra?

Publisert:

Hvem kan vel si nei til en kvart milliard kroner ekstra hvert år, som kan brukes til beste for innbyggerne?

Statskogs mest betrodde mann i Karasjok

Kronikk:

Statskogs mest betrodde mann i Karasjok

Publisert:

Byråkratiet går foran, om man da ikke velger å gjøre det på den samiske måten, hvor de norske lovene slutter å gjelde.

Når er man god nok same?

Kronikk:

Når er man god nok same?

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 10:42

Jeg vet ikke helt, men at bare «samer» skal få ta del i godene høres ikke videre enkelt og ryddig ut i dagens samfunn. For som sagt, hvem er samer «gode nok»?

Er beredskap i nord et spill for galleriet?

Debatt:

Er beredskap i nord et spill for galleriet?

Publisert: - Oppdatert: 24.01.2023 kl 09:26

Kjære helseminister: Ville du akseptert 80 mil til respirator for deg og dine kjære?

Rekordhøye drivstoffpriser i 2022

Debatt:

Rekordhøye drivstoffpriser i 2022

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 10:40

I fjor fikk ordet «fylleangst» en ny betydning for de fleste, for hvert besøk på en bensinstasjon ble en dyr affære. En g...