Annonse
Rettighetstildeling innen psykisk helse gir økte sosiale forskjeller

Debatt:

Rettighetstildeling innen psykisk helse gir økte sosiale forskjeller

Publisert:

Fra og med september 2022 må alle henvisninger til psykolog og psykiater i Norge rettighetsvurderes av et såkalt «Felles henvisningsmottak» ved distriktspsykiatriske sentre (DPS). Hvis ikke inntakskontoret ved DPS-ene mener man er syk nok, avvises henvisningen, og man anbefales oppfølging i ...

Grunnrenteskatt på havbruk er rettferdig og nødvendig

Debatt:

Grunnrenteskatt på havbruk er rettferdig og nødvendig

Høyre er uansvarlig når de setter seg på gangen

Publisert:

Havbruk er en svært viktig næring for Norge. Den skaper arbeidsplasser, inntekter og aktivitet langs kysten. Arbeiderpartiet er grunnleggende opptatt av at næringa skal ha gode vilkår for å vokse videre. Når vi nå vedtar grunnrenteskatt på havbruk så bygger vi på en lang norsk tradisjon. ...

Manntallsskandalen fortsetter

Kronikk:

Manntallsskandalen fortsetter

Publisert: - Oppdatert: 31.05.2023 kl 08:38

Det ble som vi fryktet – en sameinkvisisjon. Et sameting som nekter sitt eget folk adgang til det samiske demokratiet.

Hvert folks rett til egen forsoning med staten

Kronikk:

Hvert folks rett til egen forsoning med staten

Publisert: - Oppdatert: 31.05.2023 kl 10:09

1. juni overleverer Sannhets- og forsoningskommisjonen sin rapport til Stortinget. Det er en hendelse av enorm betydning for mange, og sametingsrådet har store forventninger til hvordan Stortinget behandler rapporten i etterkant.

Hammerfest som plastsmart kommune

Debatt:

Hammerfest som plastsmart kommune

Publisert:

Hammerfest kommune arrangerer årlig Rusken aksjoner. Vi ser at opprydding av strandsonen i vår kommune engasjerer flere og flere år for år. Foreninger og bygdelag plukker hvert år flere tonn søppel og Mårøy henter det fra fjordene rundt omkring.

Overlevernes sang – fortellingen om fornorsknings- internatene

Debatt:

Overlevernes sang – fortellingen om fornorsknings- internatene

Publisert: - Oppdatert: 30.05.2023 kl 10:02

Hvor lenge varer en internering? Er den som en stein bundet til foten, et minne som viskes ut idet belastningen fjernes? Varer den en hel livstid med traumer eller rosenrøde minner? Varer den i flere generasjoner der etappene må deles mellom de som har vært inne i opplevelsen og de som bærer ...

Stortingets sannhet og arbeide med forsoning

Debatt:

Stortingets sannhet og arbeide med forsoning

Publisert:

Kommer det noe i rapporten fra Stortingets Sannhets- og forsoningskommisjon om den uretten, som storsamfunnet, nasjonale minoriteter og samer som ikke driver med rein, utsettes for, også etter at kommisjonen ble nedsatt?

Venstre bør lære av SV

Debatt:

Venstre bør lære av SV

Publisert:

Fylkesrådet har den siste uken presentert en rekke tiltak for å bedre livsgrunnlaget i distriktene. Billiger samferdsel og kjeveortoped i Lofoten er to av sakene.

Finnmark skal få et etterlengtet kollektivløft!

Debatt:

Finnmark skal få et etterlengtet kollektivløft!

Publisert:

Til neste år skal vi starte å vi bygge nye Finnmark. Sammen skal vi skape et fylke som gir like muligheter og gode levevilkår til alle. Uansett om du bor i Alta, Gamvik eller Kirkenes, skal du kunne leve det livet du ønsker.

Strukturell diskriminering av samer og kvæner må opphøre!

Kronikk:

Strukturell diskriminering av samer og kvæner må opphøre!

Publisert: - Oppdatert: 30.05.2023 kl 08:43

Storting og regjering har nå en unik mulighet til å sikre oss likeverdige forhold, uansett hvilken etnisk tilhørighet man har. Spørsmålet er om de evner å bruke den.

Elektrifisering av Melkøya – En historisk feilvurdering?

Debatt:

Elektrifisering av Melkøya – En historisk feilvurdering?

Publisert:

Olje- og energidepartementets planer om å elektrifisere Melkøya kan bli et historisk feilgrep. Med hele 66 % av Finnmarks befolkning som sier nei til tiltaket, virker det som om befolkningen har et solid begrunnet synspunkt på saken.

Fylkesveibløffen

Debatt:

Fylkesveibløffen

Publisert: - Oppdatert: 30.05.2023 kl 08:42

Fylkesveinettet i Norge er av det farligste man kan bevege seg på. Avstanden mellom politikernes løfter og hva de faktisk leverer er så betydelig at det knapt kan kalles noe annet enn en bløff.

Arealbeslag, reinsdyr og samfunnsutvikling i Porsanger

Debatt:

Arealbeslag, reinsdyr og samfunnsutvikling i Porsanger

Publisert: - Oppdatert: 30.05.2023 kl 08:43

Porsanger er Norges tredje største kommune i areal. Med under 4.000 innbyggere skulle en tro at dette ga oss gode muligheter til både fritidsaktiviteter og næringsutvikling. Det er likevel langt fra sannheten.

Skal være mulig å leve av duodji

Debatt:

Skal være mulig å leve av duodji

Publisert:

Når vi tenker på samiske kulturmarkører, så kommer tradisjonell samisk duodji raskt opp i bevisstheten.

Få reinen ut av Hammerfests gater!

Debatt:

Få reinen ut av Hammerfests gater!

Publisert:

I mange år har reinen gått inne i Hammerfests gater til stor frustrasjon for de fleste som bor her. Vi har en kort sommer, hvor vi, som på andre steder, liker å gjøre det trivelig rundt oss. Men da går reinen og spiser på planter og trær, pisser m.m. i ungers sandkasser, det stinker urin de ...

Høyres ønske: Lokal fraværsgrense i Finnmark

Debatt:

Høyres ønske: Lokal fraværsgrense i Finnmark

Publisert:

Landsmøtet til Arbeiderpartiet har vedtatt å skrote fraværsgrensen. Høyre mener det er uheldig å skrote en ordning som fungerer godt.

Gledelig satsing på kollektiv

Debatt:

Gledelig satsing på kollektiv

Publisert:

Knapt noe opptar så mange som samferdsel. Ingen er i tvil om at kollektivtrafikk er superviktig for at samfunnet skal fungere. Buss. Båt. Fly. Tog. Selv den mest ihuga privatbilist trenger også gode kollektivløsninger. Masse av det. Ellers blir det trangt på veien, og dessuten reiser alle ...

Bruk naturen i kampen mot den farlige stillesittingen

Debatt:

Bruk naturen i kampen mot den farlige stillesittingen

Publisert:

Folkehelseinstituttet la nylig frem tall som viser at altfor mange voksne er for lite fysisk aktive. En satsing på friluftsliv vil styrke både vår fysiske og psykiske helse.

FeFo mener at Finnmark er samisk

Debatt:

FeFo mener at Finnmark er samisk

Publisert: - Oppdatert: 26.05.2023 kl 19:45

I et debattinnlegg for kort tid siden i flere aviser, hevdet styrelederen i FeFo, Kurt Pasvikbamsen Wikan (Sp), at Finnmark er samisk.

Debatt:

Eldreombudet avvikles, mens «kjeltringombud» opprettes

Publisert:

De eldre sin vaktbikkje, eldreombudet, avvikles av regjeringen 1. juli. Samtidig innfører de et «ombud» for landets kriminelle.

Tar vi vare på det skeive mangfoldet, tar vi vare på vår fremtid!

Debatt:

Tar vi vare på det skeive mangfoldet, tar vi vare på vår fremtid!

Publisert:

Vi har ikke glemt LHBTQ+-personer i vårt program, egentlig tvert om! Da vi ble spurt om politikk for skeive måtte vi svare som sant er: det er ikke nevnt spesifikt i vårt program, men det er like fullt noe vi i Arbeiderpartiet tar på største alvor.

Sametingets fremtidige mediepolitikk

Kronikk:

Sametingets fremtidige mediepolitikk

Publisert:

Sametingsrådet legger frem melding om samiske medier for Sametingets plenum i juni, og ønsker med det å legge grunnlaget for Sametingets fremtidige mediepolitikk.

Til landets pensjonister: Takk!

Debatt:

Til landets pensjonister: Takk!

Publisert:

Nok er nok. Fredsforhandlinger nå!

Debatt:

Nok er nok. Fredsforhandlinger nå!

Publisert:

Norge er ingen fredsnasjon, tvert om er det vanskelig å finne et land i Europa hvor fredsbevegelsen står svakere. På Stortinget finnes ingen parti som har erklært krig mot krigen. Krigstilhengerne spenner over det politiske spekteret fra FrP til Rødt.

Internater og internatliv

Odd Mathis Hætta intervjuer seg selv:

Internater og internatliv

Del 2 av 2

Publisert:

1. juni skal Sannhets- og forsoningskommisjonen legge frem sin rapport. Her er visstnok internater og fornorskning et sentralt tema.