Vi trenger cyberberedskap

Debatt:

Vi trenger cyberberedskap

Publisert:

Når, hvor og med hvilken styrke det neste cyberangrepet inntreffer, vet ingen. Men cyberangrep er blitt hverdagskost. Vi må være forberedt. Alle norske sektorer og bedrifter er mulige mål, og må gjøre grunnleggende tiltak for å kunne håndtere angrep.

Bruk av naturressurser og bidrag til fellesskapet

Debatt:

Bruk av naturressurser og bidrag til fellesskapet

Publisert:

Næringer som tjener penger på å bruke våre felles naturressurser, må bidra mer til fellesskapet. Dette var budskapet fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum da de holdt pressekonferanse på Blaafarveværket 28. september.

Hvorfor tør ikke norske politikere å innrømme feil?

Debatt:

Hvorfor tør ikke norske politikere å innrømme feil?

Publisert:

Putin har selvsagt et stort ansvar for energikrisen i Europa, ingen har sagt noe annet. Energikrigen han fører gir høyere strømpriser. Men gassvåpenet har han i stor grad fått fra europeiske politikere, som følge av feilslått energi- og klimapolitikk.

«Tale er sølv, men taushet er gull»

«Tale er sølv, men taushet er gull»

Publisert:

Forrige uke inntraff to grensesprengende hendelser som innvarsler en sannsynlig ny omdreining i identitets- og avstamningspolitikken.

Skal skatten fra 20.000 samer gå direkte til Sametinget?

Debatt:

Skal skatten fra 20.000 samer gå direkte til Sametinget?

Publisert:

Forslaget om at den delen av skatten som går til staten sendes til Sametinget kommer fra Maren Benedicte Nystad Storslett, valgt inn på Sametinget for Norske Samers Riksforbund (NSR).

Dommen i Nordkapp-saken styrker reiselivet og lokalsamfunnet Finnmark

Debatt:

Dommen i Nordkapp-saken styrker reiselivet og lokalsamfunnet Finnmark

Publisert:

Etter å ha hørt på Finnmarkssendingen 26/9 der Kristen Albert Ellingsen blir intervjuet ang. Nordkapp sakens dom sitter jeg igjen med en viss undring over en hel del uttalelser.

Samisk visuell kunst og veien videre

Debatt:

Samisk visuell kunst og veien videre

Publisert:

Samisk visuell kunst har gjennom flere år gjort seg gjeldende på internasjonale arenaer. Samtidig finnes det et stort potensial å nå bredere ut. Sametingsrådet løfter derfor ulike utfordringer i en redegjørelse om samisk visuell kunst, og inviterer plenum til debatt om strategier for videre ...

Hvorfor er lærerstreiken viktig for barnehagen?

Debatt:

Hvorfor er lærerstreiken viktig for barnehagen?

Publisert: - Oppdatert: 28.09.2022 kl 14:32

Lærerstreiken ble stoppet ved bruk av tvungen lønnsnemnd. Nesten 8.500 lærere var i streik for ei lønnsøkning som gjør at lærerne kan henge med andre i offentlig sektor. Uten ei slik lønnsøkning blir yrket enda mindre attraktivt og bruken av folk uten godkjent lærerutdanning kan komme til ...

Lakseskatten er nok et hån mot Distrikts-Norge

Debatt:

Lakseskatten er nok et hån mot Distrikts-Norge

Publisert:

Regjeringen sin politikk overfor distriktene og kysten kan oppsummeres slik; man forsyner seg av verdier med trailere og gir lommerusk tilbake med brevduer.

Debatt:

Digitale tenester skal leggast til rette for alle 

Publisert:

Det norske samfunnet vert stadig meir digitalisert. For svært mange gjev dette ein enklare og betre kvardag. Samstundes er det viktig med gode løysingar for alle. Frå neste vinter skal ein som brukar kunne melde tilbake om feil eller om ein ikkje klarer å bruke offentlege nettsider.

Rypa bør fredes

Rypa bør fredes

Publisert:

Før jakten startet, hadde jeg anledning til å se flere ryper. Nå, ca. 14 dager etterpå, så jeg en rype på ett sted, og to ryper på et annet sted.

Norsk energipolitikk truer samiske rettigheter

Debatt:

Norsk energipolitikk truer samiske rettigheter

Publisert: - Oppdatert: 27.09.2022 kl 12:41

Norske Samers Riksforbund, samlet til sitt 47. landsmøte viser til at energiutbygging fører til store arealtap og naturraseringer i samiske områder. Vi krever at den norske stat respekterer menneskerettighetene, og erkjenner energiutbyggingens store trussel mot de naturbaserte og bærekraftige ...

Bemanningsoptimalisering, hva betyr nå det?

Bemanningsoptimalisering, hva betyr nå det?

Publisert:

Som tillitsvalgte opplever vi stadig vekk nye kreative ord og handlinger for å svekke arbeidstakernes rettigheter og vern, og for å styrke arbeidsgivers inntjening. Det siste som nå er brakt på banen er «bemanningsoptimalisering»!

Catalonia, syv ganger uavhengig

Publisert:

Den katalanske uavhengighetsbevegelsen, som skapte overskrifter over hele verden i 2017 som et resultat av avholdelsen av en selvbestemmelsesavstemning og som fortsatt er sterkt undertrykt i dag av den spanske staten, er ikke ny. Den har snarere en lang historisk bane fra århundrer tilbake.

Også i Forsvaret er lokal tilstedeværelse og myndighet viktig

Debatt:

Også i Forsvaret er lokal tilstedeværelse og myndighet viktig

Publisert: - Oppdatert: 23.09.2022 kl 14:26

Forsvaret planlegger å fjerne 245 stillinger innenfor økonomi- og budsjettoppgaver ute i avdelingene og sentralisere ansatte i et hovedkontor i Bergen. Om dette er en god idé må forsvarets organisasjoner selv svare for, men der kommer stadig flere signaler på at det ikke er det.

Innsyn i Nordkapp kommune

Debatt:

Innsyn i Nordkapp kommune

Ny svømmehall og omsorgsboliger

Publisert:

Viser til mitt innlegg i Ságat om tidligere innsynskrav og hva de tilførte meg av informasjon om disse anskaffelser.

Karasjok kommune – nytt helsesenter, ny skole eller begge deler

Kronikk:

Karasjok kommune – nytt helsesenter, ny skole eller begge deler

Publisert:

Å endre oppfatning er i utgangspunkt ikke dramatisk, men når det føyer seg i rekken av merkelige avgjørelser, så blir det spesielt.

Vi støtter ikke Rica og Scandic sitt krav i rettssaken

Debatt:

Vi støtter ikke Rica og Scandic sitt krav i rettssaken

Publisert:

Viser til Senterpartiets Heidi Holmgrens fremstøt i Ságat nylig. Der slår hun fast Nordkapp Arbeiderparti sitt standpunkt i rettssaken om løyve for avgiftsparkering på Nordkapp-platået. Vi er totalt uenig i påstanden om at vi Støtter Scandic/Rica fullt ut.

Usannheter blir ikke mer riktig om de gjentas

Debatt:

Usannheter blir ikke mer riktig om de gjentas

Publisert:

Jeg får takke for svaret fra leder av Energi og Miljøkomiteen, Marianne Sivertsen Næss på mitt leserinnlegg hvor jeg skriver at elektrifisering av Melkøya er klimasvindel.

Kan kunst, kultur og frivillighet bli utviklingskraft i Karasjok?

Debatt:

Kan kunst, kultur og frivillighet bli utviklingskraft i Karasjok?

Publisert:

Karasjok kommune har siden 2019 vært i endring- og omstillingsprosjektet «[i]Framtidens Karasjok[/i]». Prosjektet er et svar på utfordringer knyttet til samspill og ledelse, kvalitet og tjenesteleveranser, organisasjonsklarhet og økonomi og styring. Målet for prosjektet er blant annet å ha ...

Kristen nok for et menighetsråd i Finnmark?

Debatt:

Kristen nok for et menighetsråd i Finnmark?

Publisert:

11. september 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. Men det er også kirkevalg, noe som mange medlemmer i Den norske kirke overser. Over hele landet er det klart for nye menighetsråd som skal styre sitt sokn og nye medlemmer i Kirkemøtet skal ta beslutninger om kirkens fremtid.

Både plattformene og foreldre må ta ansvar for barns digitale trygghet

Debatt:

Både plattformene og foreldre må ta ansvar for barns digitale trygghet

Publisert:

Digital deltakelse åpner for sosialisering og læring, men utfordrer også de yngstes personvern og trygghet.

Stortingets Energi- og miljøkomité i Finnmark

Debatt:

Stortingets Energi- og miljøkomité i Finnmark

Hvem møter de, hva får de høre? 

Publisert:

Komiteens leder og medlemmer har mye kontakt med kraftbransjen og spekulanter og har applaudert mange kontroversielle planer i Finnmark; spesielt 420 kV linjer, vindkraft, hydrogenfabrikker og elektrifisering av Melkøya.

Reindriftsameting, eller sameting for alle?

Debatt:

Reindriftsameting, eller sameting for alle?

Publisert: - Oppdatert: 22.09.2022 kl 10:39

Et reindriftslovutvalg nedsatt av Sametingets flertall har levert et forslag til reindriftslov. Forslaget tar ikke på noen måte tar innover seg at vi bor i et land med flere næringer enn reindrift, og i et samfunn som består av andre folk enn de som jobber i reindriftsnæringen.

Unge må ha lett tilgang til psykisk helsehjelp

Kronikk:

Unge må ha lett tilgang til psykisk helsehjelp

Publisert:

Psykiske helseproblemer kan være en tragedie for det enkelte barn, og koste samfunnet mye på sikt. Her har vi ikke råd til å mislykkes.