Solidaritet i krisetid

Debatt:

Solidaritet i krisetid

Publisert:

Et teppe av kulde har senket seg over vårt kontinent, med en uro vi ikke har sett på generasjoner. Denne vinteren kommer til å sette vår solidaritet på prøve.

Nordkapp -  håp for kommende generasjoner

Debatt:

Nordkapp - håp for kommende generasjoner

Publisert:

Nylig avsa Hålogaland lagmannsrett enstemmig dom i «Nordkappsaken». Det naturfreda fjellpartiet lengst nord i landet er for utmark å regne. Ingen skal kunne nektes adgang til det ytterste av norsk natur. Allemannsretten gir alle og enhver mulighet til å gjeste det spektakulære Nordkapplatået ...

Nordmenn får dårligere privatøkonomi, mens staten får det bedre

Debatt:

Nordmenn får dårligere privatøkonomi, mens staten får det bedre

Publisert: - Oppdatert: 04.10.2022 kl 10:52

Under dagens rødgrønne regjering har økonomien til vanlige husholdninger i Norge blitt kraftig forverret. Samtidig har den norske stat fått kraftig økte inntekter fra elektrisk kraft og olje. Dette er gode eksempler på at nordmenns økonomi og økonomien til det offentlige i liten grad ...

FeFo, Ságat og Nordkapp om igjen

Debatt:

FeFo, Ságat og Nordkapp om igjen

Publisert: - Oppdatert: 04.10.2022 kl 14:47

Finnmark trenger forutsigbarhet for alle som vil satse.

Oljefeltet Wisting – en trussel mot Finnmark

Debatt:

Oljefeltet Wisting – en trussel mot Finnmark

Publisert:

Uten engang å ha blitt godkjent slukker Wisting lyset for grønn industri i Finnmark. I tillegg vil elektrifisering av Wisting øke strømregninga til folk i Finnmark. Ap og Senterpartiet må snarest ta ansvar og stoppe Wisting.

Inn på tunet – Et levende og aktivt miljø for hjemmeboende personer med demenssykdom i tidlig fase  

Debatt:

Inn på tunet – Et levende og aktivt miljø for hjemmeboende personer med demenssykdom i tidlig fase  

Publisert:

I 2012 ble Nordmo gård kontaktet av Sør-Varanger kommune (SVK) om et samarbeid for målgruppen hjemmeboende personer med demenssykdom i tidlig fase.

5-års jubileum for folkeavstemning om uavhengighet i Catalonia

Debatt:

5-års jubileum for folkeavstemning om uavhengighet i Catalonia

Publisert:

Denne 1. oktober har uavhengighetsbevegelsen innkalt titusenvis av mennesker i Barcelona for årsdagen for selvbestemmelsesavstemningen i 2017. Og dette, for bare tre uker siden, på Catalonia-dagen, innkalte bevegelsen også hundretusenvis av mennesker i samme by.

Regjeringen svikter norsk vannkraft

Debatt:

Regjeringen svikter norsk vannkraft

Publisert:

Ifølge Statnett er Sør-Norge på vei mot kraftunderskudd i 2025. Smak litt på den. Allerede om tre år kan store deler av energinasjonen Norge være i en tilstand preget av permanent kraftunderskudd. Da henger det ikke på greip at regjeringen foreslår skatteskjerpelser som vil føre til mindre ...

Vi trenger cyberberedskap

Debatt:

Vi trenger cyberberedskap

Publisert:

Når, hvor og med hvilken styrke det neste cyberangrepet inntreffer, vet ingen. Men cyberangrep er blitt hverdagskost. Vi må være forberedt. Alle norske sektorer og bedrifter er mulige mål, og må gjøre grunnleggende tiltak for å kunne håndtere angrep.

Ha tillit til Guds ord!

Debatt:

Ha tillit til Guds ord!

Publisert:

Landsstyret i Norges Samemisjon har vært samlet i Kautokeino, og drøftet den åndelige situasjonen i landet vårt.Vi er uroet over at den negative utvikling går så fort.

Når Gunhild Stordalen vil bli bonde

Debatt:

Når Gunhild Stordalen vil bli bonde

Publisert:

Gunhild Stordalen skiltar med at ho vil bli bonde frå 2030. Det er flott! Fleire bønder trengst dersom vi skal oppretthalde og helst auke matproduksjonen vår. Ho treng likevel ikkje laga ein motsetnad mellom det å dyrke meir grønt, som ho sjølv vil, og det å drive med husdyrhald.

Bruk av naturressurser og bidrag til fellesskapet

Debatt:

Bruk av naturressurser og bidrag til fellesskapet

Publisert:

Næringer som tjener penger på å bruke våre felles naturressurser, må bidra mer til fellesskapet. Dette var budskapet fra statsminister Jonas Gahr Støre og finansminister Trygve Slagsvold Vedum da de holdt pressekonferanse på Blaafarveværket 28. september.

Hvorfor tør ikke norske politikere å innrømme feil?

Debatt:

Hvorfor tør ikke norske politikere å innrømme feil?

Publisert:

Putin har selvsagt et stort ansvar for energikrisen i Europa, ingen har sagt noe annet. Energikrigen han fører gir høyere strømpriser. Men gassvåpenet har han i stor grad fått fra europeiske politikere, som følge av feilslått energi- og klimapolitikk.

«Tale er sølv, men taushet er gull»

«Tale er sølv, men taushet er gull»

Publisert:

Forrige uke inntraff to grensesprengende hendelser som innvarsler en sannsynlig ny omdreining i identitets- og avstamningspolitikken.

Skal skatten fra 20.000 samer gå direkte til Sametinget?

Debatt:

Skal skatten fra 20.000 samer gå direkte til Sametinget?

Publisert:

Forslaget om at den delen av skatten som går til staten sendes til Sametinget kommer fra Maren Benedicte Nystad Storslett, valgt inn på Sametinget for Norske Samers Riksforbund (NSR).

Dommen i Nordkapp-saken styrker reiselivet og lokalsamfunnet Finnmark

Debatt:

Dommen i Nordkapp-saken styrker reiselivet og lokalsamfunnet Finnmark

Publisert:

Etter å ha hørt på Finnmarkssendingen 26/9 der Kristen Albert Ellingsen blir intervjuet ang. Nordkapp sakens dom sitter jeg igjen med en viss undring over en hel del uttalelser.

Samisk visuell kunst og veien videre

Debatt:

Samisk visuell kunst og veien videre

Publisert:

Samisk visuell kunst har gjennom flere år gjort seg gjeldende på internasjonale arenaer. Samtidig finnes det et stort potensial å nå bredere ut. Sametingsrådet løfter derfor ulike utfordringer i en redegjørelse om samisk visuell kunst, og inviterer plenum til debatt om strategier for videre ...

Hvorfor er lærerstreiken viktig for barnehagen?

Debatt:

Hvorfor er lærerstreiken viktig for barnehagen?

Publisert: - Oppdatert: 28.09.2022 kl 14:32

Lærerstreiken ble stoppet ved bruk av tvungen lønnsnemnd. Nesten 8.500 lærere var i streik for ei lønnsøkning som gjør at lærerne kan henge med andre i offentlig sektor. Uten ei slik lønnsøkning blir yrket enda mindre attraktivt og bruken av folk uten godkjent lærerutdanning kan komme til ...

Lakseskatten er nok et hån mot Distrikts-Norge

Debatt:

Lakseskatten er nok et hån mot Distrikts-Norge

Publisert:

Regjeringen sin politikk overfor distriktene og kysten kan oppsummeres slik; man forsyner seg av verdier med trailere og gir lommerusk tilbake med brevduer.

Debatt:

Digitale tenester skal leggast til rette for alle 

Publisert:

Det norske samfunnet vert stadig meir digitalisert. For svært mange gjev dette ein enklare og betre kvardag. Samstundes er det viktig med gode løysingar for alle. Frå neste vinter skal ein som brukar kunne melde tilbake om feil eller om ein ikkje klarer å bruke offentlege nettsider.

Rypa bør fredes

Rypa bør fredes

Publisert:

Før jakten startet, hadde jeg anledning til å se flere ryper. Nå, ca. 14 dager etterpå, så jeg en rype på ett sted, og to ryper på et annet sted.

Norsk energipolitikk truer samiske rettigheter

Debatt:

Norsk energipolitikk truer samiske rettigheter

Publisert: - Oppdatert: 27.09.2022 kl 12:41

Norske Samers Riksforbund, samlet til sitt 47. landsmøte viser til at energiutbygging fører til store arealtap og naturraseringer i samiske områder. Vi krever at den norske stat respekterer menneskerettighetene, og erkjenner energiutbyggingens store trussel mot de naturbaserte og bærekraftige ...

Bemanningsoptimalisering, hva betyr nå det?

Bemanningsoptimalisering, hva betyr nå det?

Publisert:

Som tillitsvalgte opplever vi stadig vekk nye kreative ord og handlinger for å svekke arbeidstakernes rettigheter og vern, og for å styrke arbeidsgivers inntjening. Det siste som nå er brakt på banen er «bemanningsoptimalisering»!

Catalonia, syv ganger uavhengig

Publisert:

Den katalanske uavhengighetsbevegelsen, som skapte overskrifter over hele verden i 2017 som et resultat av avholdelsen av en selvbestemmelsesavstemning og som fortsatt er sterkt undertrykt i dag av den spanske staten, er ikke ny. Den har snarere en lang historisk bane fra århundrer tilbake.

Også i Forsvaret er lokal tilstedeværelse og myndighet viktig

Debatt:

Også i Forsvaret er lokal tilstedeværelse og myndighet viktig

Publisert: - Oppdatert: 23.09.2022 kl 14:26

Forsvaret planlegger å fjerne 245 stillinger innenfor økonomi- og budsjettoppgaver ute i avdelingene og sentralisere ansatte i et hovedkontor i Bergen. Om dette er en god idé må forsvarets organisasjoner selv svare for, men der kommer stadig flere signaler på at det ikke er det.