Kjøpsvilkår / abonnementsvilkår

Betingelser

Abonnentopplysninger
Ságat har behov for følgende opplysninger for å opprette deg som bruker av digital avis: Abonnentens navn, telefonnummer, epostadresse, fakturanavn (hvis forskjellig fra abonnentnavn), fakturaadresse og ønsket betalingstermin.

Brukertilgang
Når du bestiller abonnement, sender vi en epost til deg med dine brukeropplysninger. Her fremgår din brukerID og ditt passord, som brukes ved innlogging.
Din brukerID og ditt passord til Ságats internettprodukter må ikke deles med andre enn medlemmer av din husstand. Hvis du deler din brukerID og/eller ditt passord eller på annen måte misbruker Ságats tjenester, forbeholder Ságat seg retten til å stenge tilgangen med øyeblikkelig virkning.

Angrefrist
Ved kjøp av digitalt avisabonnement gir du samtidig samtykke til at leveringen skjer med det samme, og du har derfor ikke angrefrist på dine kjøp. Du har heller ikke angrefrist på leverte papirutgaver. Imidlertid kan abonnementet sies opp når som helst.

Betaling
Betaling for abonnement kan skje per termin eller helår. Startprisen gjelder fra startdato og frem til første ordinære hovedforfall.

Rettigheter
Alt offentliggjort materiale, herunder tekster, artikler, nyheter, fotografier, grafikk og annet, stilles til rådighet for visning og lesning. Du kan laste ned og skrive ut en enkel kopi av materialet til ditt eget bruk.

Kontaktinformasjon
Ságat - Samisk avis AS
Postboks 53, Laatasveien 60
9711 LAKSELV
Organisasjon: NO 930 494 747 MVA
Sentralbord: +47 78 46 59 00
Internett: www.sagat.no
Epost: abonnement@sagat.no

Abonnementsvilkår og kjøpsbetingelser:

1.
Disse vilkår gjelder fra 18. november 2015 og inntil nye vilkår og betingelser blir publisert. Alle priser er eksklusive brukerens omkostninger til internett/telefon og lignende, som brukeren selv er ansvarlig for.

2.
Abonnementet betales forskuddsvis og løper til det sies opp.

3.
Digital avis kan ikke midlertidig stanses, overflyttes til annen person eller stoppes i avtalt abonnementsperiode.

4.
Forsinkelse på digital avis godskrives ikke. Ságat er uten ansvar for manglende tilgang til digital avis som skyldes linjebrudd, brukerens egen internettilgang, eller problemer med brukerens utstyr eller software. Ságat er ikke forpliktet til å yte teknisk bistand til abonnentens utstyr eller oppkobling.

5.
Ved oppstart av digitalt abonnement tildeles abonnenten en personlig brukerID og et passord. Personlig brukerID og passord må ikke deles ut til andre enn medlemmer av abonnentens private husstand.

6.
Såfremt brukerID/passord eller tilgangen for øvrig til digital avis misbrukes, forbeholder Ságat seg retten til å stenge tilgangen til digital avis med øyeblikkelig virkning. Ved misbruk gis ingen refusjon.

7.
Ved bruk av digital avis: Den samme brukerID kan ikke brukes av flere personer samtidig. Ved innlogging blir man på digital avis inntil man logger seg av igjen. Såfremt en annen logger seg inn på samme brukerID og passord, mister første bruker forbindelsen til digital avis.

8.
Sikkerhet: Vi oppfordrer til å lagre alle eposter fra Ságat, spesielt de første med brukerregistreringen. Disse opplysningene er nyttige ved henvendelse til Ságat med spørsmål om abonnementet.

9.
Ifølge lov om opphavsrett er brukerID og passord strengt personlig, og det er kun tillatt å ha papirkopi av digital avis til personlig bruk. Reguleringen av opphavsrett fremgår blant annet av www.opphavsrett.no

10.
Kopiering: Alle artikler, fotografier, grafikk med mer stilles til rådighet for visning/lesning. Det kan gjerne tas utskrifter på papirkopi til eget personlig bruk. Ytterligere bruk og eksemplarfremstilling krever skriftlig avtale med Ságat. Virksomheter må ikke skrive ut materiale til bruk for virksomhetens ansatte eller til kommersielt bruk for øvrig. Dette gjelder også videreformidling i elektronisk eller digital form. Det henvises til opphavsrettsloven. Kontakt Ságat for ytterligere anvendelse og eksemplarfremvisning.

11.
Linker må alltid henvises til www.sagat.no med tydelig kildeangivelse. Det må på ingen måte fremstå som om Ságats hjemmeside er en del av en annen webside uten at det på forhånd er avtalt skriftlig med Ságat. Overtredelse medfører krav om vederlag, erstatning og godtgjørelse. Ságat er ikke ansvarlig for innhold på websider som sagat.no linker til.

12.
Godkjenning av ovennevnte vilkår og kjøpsbetingelser skjer automatisk ved bestilling av abonnement på digital avis, såfremt det ikke inngås annen skriftlig avtale.