Innsyn i Nordkapp kommune

Debatt:

Innsyn i Nordkapp kommune

Ny svømmehall og omsorgsboliger

Publisert:

Viser til mitt innlegg i Ságat om tidligere innsynskrav og hva de tilførte meg av informasjon om disse anskaffelser.

Karasjok kommune – nytt helsesenter, ny skole eller begge deler

Kronikk:

Karasjok kommune – nytt helsesenter, ny skole eller begge deler

Publisert:

Å endre oppfatning er i utgangspunkt ikke dramatisk, men når det føyer seg i rekken av merkelige avgjørelser, så blir det spesielt.

Vi støtter ikke Rica og Scandic sitt krav i rettssaken

Debatt:

Vi støtter ikke Rica og Scandic sitt krav i rettssaken

Publisert:

Viser til Senterpartiets Heidi Holmgrens fremstøt i Ságat nylig. Der slår hun fast Nordkapp Arbeiderparti sitt standpunkt i rettssaken om løyve for avgiftsparkering på Nordkapp-platået. Vi er totalt uenig i påstanden om at vi Støtter Scandic/Rica fullt ut.

Usannheter blir ikke mer riktig om de gjentas

Debatt:

Usannheter blir ikke mer riktig om de gjentas

Publisert:

Jeg får takke for svaret fra leder av Energi og Miljøkomiteen, Marianne Sivertsen Næss på mitt leserinnlegg hvor jeg skriver at elektrifisering av Melkøya er klimasvindel.

Kan kunst, kultur og frivillighet bli utviklingskraft i Karasjok?

Debatt:

Kan kunst, kultur og frivillighet bli utviklingskraft i Karasjok?

Publisert:

Karasjok kommune har siden 2019 vært i endring- og omstillingsprosjektet «Framtidens Karasjok». Prosjektet er et svar på utfordringer knyttet til samspill og ledelse, kvalitet og tjenesteleveranser, organisasjonsklarhet og økonomi og styring. Målet for prosjektet er blant annet å ha ...

Kristen nok for et menighetsråd i Finnmark?

Debatt:

Kristen nok for et menighetsråd i Finnmark?

Publisert:

11. september 2023 er det kommune- og fylkestingsvalg. Men det er også kirkevalg, noe som mange medlemmer i Den norske kirke overser. Over hele landet er det klart for nye menighetsråd som skal styre sitt sokn og nye medlemmer i Kirkemøtet skal ta beslutninger om kirkens fremtid.

Både plattformene og foreldre må ta ansvar for barns digitale trygghet

Debatt:

Både plattformene og foreldre må ta ansvar for barns digitale trygghet

Publisert:

Digital deltakelse åpner for sosialisering og læring, men utfordrer også de yngstes personvern og trygghet.

Stortingets Energi- og miljøkomité i Finnmark

Debatt:

Stortingets Energi- og miljøkomité i Finnmark

Hvem møter de, hva får de høre? 

Publisert:

Komiteens leder og medlemmer har mye kontakt med kraftbransjen og spekulanter og har applaudert mange kontroversielle planer i Finnmark; spesielt 420 kV linjer, vindkraft, hydrogenfabrikker og elektrifisering av Melkøya.

Reindriftsameting, eller sameting for alle?

Debatt:

Reindriftsameting, eller sameting for alle?

Publisert: - Oppdatert: 22.09.2022 kl 10:39

Et reindriftslovutvalg nedsatt av Sametingets flertall har levert et forslag til reindriftslov. Forslaget tar ikke på noen måte tar innover seg at vi bor i et land med flere næringer enn reindrift, og i et samfunn som består av andre folk enn de som jobber i reindriftsnæringen.

Unge må ha lett tilgang til psykisk helsehjelp

Kronikk:

Unge må ha lett tilgang til psykisk helsehjelp

Publisert:

Psykiske helseproblemer kan være en tragedie for det enkelte barn, og koste samfunnet mye på sikt. Her har vi ikke råd til å mislykkes.

Nordkapp – allmenning eller privat hage?

Debatt:

Nordkapp – allmenning eller privat hage?

Publisert: - Oppdatert: 22.09.2022 kl 10:38

Nå venter vi alle i spenning på dommen fra lagmannsretten. Altså dommen i ankesaken som Scandic har reist mot Nordkapp kommune.

En mer rettferdig strømstøtteordning

Debatt:

En mer rettferdig strømstøtteordning

Publisert:

Mange sliter med å betale strømregningen og samtidig har vi økte renter og matvarepriser. De som har minst rammes hardest.

Det er tøft å oppdra barn når alt blir dyrere

Debatt:

Det er tøft å oppdra barn når alt blir dyrere

Publisert:

Småbarnsforeldre opplever at vaskemaskinen ikke kan gå like ofte som før, og at man må begrense strømforbruket. Samtidig øker prisene ellers i samfunnet, blant annet på byggevarer, matvarer og klær.

Innsyn i saken om branngarasje

Debatt:

Innsyn i saken om branngarasje

Publisert: - Oppdatert: 22.09.2022 kl 10:40

Viser til mitt innlegg i Ságat om tidligere innsynskrav og hva de tilførte meg av informasjon om disse anskaffelser. Flere har i ettertid oppfordret meg til å skrive om de innsyn jeg har fått. Jeg presiserer at ny fungerende kommunedirektør og ny ordfører ikke var ansatt under disse ...

Lesestykke for dommer Maret Aile Sara i tingrettens hus i Vadsø

Debatt:

Lesestykke for dommer Maret Aile Sara i tingrettens hus i Vadsø

Publisert: - Oppdatert: 22.09.2022 kl 10:41

Etter å ha avslutta en enkel middag med nypoteter og lettsalta torsk fredag 9. september sjekka jeg og min samboer Kari Pålsrud rutinemessig innkommende e-post, og leste med vantro øyne to likelydende meldinger.

Elpriser, produksjonskapasitet og elnett

Elpriser, produksjonskapasitet og elnett

Publisert: - Oppdatert: 20.09.2022 kl 15:19

Verken politikere eller folk flest synes å ha tatt inn over seg at elnettet i Norge, herunder også i Finnmark, er knyttet opp imot elnettet i EU og i Storbritannia.

Dikt:

Nytt fra Villamoen

Publisert:

Dikt fra Ola Bog.

Hvorfor ikke bry seg om alvorlig forsøpling og forurensning?

Debatt:

Hvorfor ikke bry seg om alvorlig forsøpling og forurensning?

Åpent brev til miljøavdelingen hos Statsforvalteren

Publisert:

I en tid da flere tar forurensningsproblemer på alvor, har miljøavdelingen hos Statsforvalteren for Troms og Finnmark et særlig ansvar for kommuner som ikke fjerner kasserte og utrangerte avskiltede motorkjøretøyer.

Grunnlovskamp om «den samiske folkegruppe» eller «det samiske folk som urfolk»

Debatt:

Grunnlovskamp om «den samiske folkegruppe» eller «det samiske folk som urfolk»

Publisert:

Kong Harald talte i Slottsparken 1. september 2016. Han sa: «At vi skal kjenne at vi – på tross av all vår ulikhet – er ett folk. At Norge er ett».

Elektrifisering av Melkøya er klimasvindel

Debatt:

Elektrifisering av Melkøya er klimasvindel

Publisert:

Hører på Finnmarksnytt på morgenen her hvor lederen i energi- og miljøkomiteen og eks ordfører i Hammerfest, Marianne Sivertsen Næss som jeg mener med respekt å melde, taler usant så det renner av henne om 420 kV-linja Skaidi-Varangerbotn.

Lettelser – ikke skjerpelser i bilavgifter!

Debatt:

Lettelser – ikke skjerpelser i bilavgifter!

Publisert: - Oppdatert: 20.09.2022 kl 15:20

Støre-regjeringen har de døpt seg til regjeringen for vanlige folk. Vanlige folk kjører bil. Det må politikerne huske når de legger frem forslag til nytt statsbudsjett.

La alle nordmenn leve i skatteparadis, i stedet for dagens skattehelvete

Debatt:

La alle nordmenn leve i skatteparadis, i stedet for dagens skattehelvete

Publisert:

Fjorårets skatteendringer medførte at Kjell Inge Røkke fikk økt årlig skatt fra rundt 175 millioner kroner til 350 millioner kroner. Som følge av at det er skatt på utbytte, må Røkke ta ut over 600 millioner kroner i utbytte hvert år fra sin eierandel i Aker-konsernet, for å betale ...

Sett Nordkapp under lupen

Debatt:

Sett Nordkapp under lupen

Publisert:

Til Nordkapp kommune: Nå ser jeg ikke behov for ytterlige svar på innsyn!

Skal lokalpolitikere bestemme hvilke kraftverk som får lov til å selge sin strøm, og til hvem?

Debatt:

Skal lokalpolitikere bestemme hvilke kraftverk som får lov til å selge sin strøm, og til hvem?

Publisert:

Skal ikke Porsa og Adamselv vannkraftverk, kraftverkene i Pasvikelva og andre vann- og vindkraftselskaper i Finnmark få lov til å selge strømmen sin? Og selge den til hvem de vil?

Dropp den siste ølen?

Debatt:

Dropp den siste ølen?

Publisert:

I den nyeste episoden av Andreas Wahls «Folkeopplysningen» på NRK blir nordmenns frykt for «farlige stoffer» konfrontert med forskning. Konklusjonen gir grunn til ettertanke.