Dør for en utdatert tradisjon

Debatt:

Dør for en utdatert tradisjon

Publisert:

Ingen barn skal bli gjort usynlig!

Debatt:

Ingen barn skal bli gjort usynlig!

Publisert:

Å bli gjort usynlig – av medelever, andre foreldre og samfunnet for øvrig – gjør noe med et barn.

Ny suksess for Catalonias uavhengighet

Debatt:

Ny suksess for Catalonias uavhengighet

Publisert:

11. september er Catalonias nasjonaldag.

Arbeiderpartiet tar ansvar

Debatt:

Arbeiderpartiet tar ansvar

Publisert:

«Velgerne har tydeligvis ønsket noe nytt, og TLP har presentert seg som et alternativ.»

Sjøsamisk fiskeripolitikk for vår felles fremtid

Kronikk:

Sjøsamisk fiskeripolitikk for vår felles fremtid

Publisert:

Sametinget ønsker en kvotepolitikk som fremmer et fiskeri som er bærekraftig, både økonomisk, sosialt og miljømessig. Av hensyn til fremtidige generasjoner er vi nødt til å premiere klimavennlig adferd. En legitim fiskeripolitikk for vår felles fremtid må ha en rettferdig fordeling av ...

Sametinget må ut av tiggerstadiet

Kronikk:

Sametinget må ut av tiggerstadiet

Publisert:

Hva er vel en lavvo uten bål? Tid for en handlingsregel for Sametingets finansiering.

Hvorfor gjorde Nordkalottfolket et brakvalg i Finnmark?

Debatt:

Hvorfor gjorde Nordkalottfolket et brakvalg i Finnmark?

Publisert: - Oppdatert: 14.09.2023 kl 08:17

Nordkalottfolket (NKF) gjorde et brakvalg i Finnmark ved fylkestingsvalget i år. Partiet fikk 5.893 stemmer. Dette utgjør 19,0 % av de som stemte. Dette førte til at Nordkalottfolket ble det nest største partiet på fylkestinget i Finnmark. Det kan ende med at partiet får fylkesordføreren.

Samisk naturbruk som løsning for å oppfylle den nye naturavtalen

Kronikk:

Samisk naturbruk som løsning for å oppfylle den nye naturavtalen

Publisert: - Oppdatert: 13.09.2023 kl 13:43

Naturavtalen skal debatteres i Sametingets plenum i september. Sametingsrådet innstiller på at det er essensielt at samisk kunnskap og prinsipper blir fullt anerkjent i den nasjonale implementeringen av naturavtalen.

Nå må taktskiftet for fylkesveiene komme

Mening:

Nå må taktskiftet for fylkesveiene komme

Publisert: - Oppdatert: 13.09.2023 kl 14:55

Visste du at det er opp mot 90 % større sjanse for å bli drept eller hardt skadd på fylkesveinettet enn på riksveinettet? Det har politikerne lovet å gjøre noe med.

I nord handler årets valg om elektrifisering av Melkøya

Debatt:

I nord handler årets valg om elektrifisering av Melkøya

Publisert:

I onsdagens partilederdebatt på TV2 kom det tydelig frem at Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Høyre ønsker å elektrifisere gassproduksjonen på Muolkkut/Melkøya med en massiv vindkraftutbygging og nye kraftlinjer i Finnmark. Ikke er det et klimatiltak, og samtidig kan vi vente oss høyere ...

Vil velgerne i Tana ha en endelig slutt på forskjellsbehandling?

Debatt:

Vil velgerne i Tana ha en endelig slutt på forskjellsbehandling?

Publisert: - Oppdatert: 11.09.2023 kl 15:20

Velgere må ha tillit til sin egen kommune. Både til den øverste administrative leder (rådmann/kommunedirektør) og til den politiske lederen (ordfører). Hvis man ser at de to forskjellsbehandler folk, mister man etter hvert tillit.

Nå kom det vi fryktet

Debatt:

Nå kom det vi fryktet

Publisert:

Er vi blitt leilendinger i eget land?

Publisert:

En leilending var en bonde som leide jorden han drev. Han hadde ikke eierskap til jorden, og var avhengig av å betale leie til eieren av jorden. Leilendingen hadde også begrensede rettigheter til å bestemme hva han skulle dyrke og hvordan han skulle drive gården sin.

Mer av noe, men ikke alt!

Debatt:

Mer av noe, men ikke alt!

Publisert:

Kvinnehelse må på dagsorden!

Debatt:

Kvinnehelse må på dagsorden!

Publisert:

Tana Arbeiderparti vil i neste kommunestyreperiode utarbeide en lokal politikk for kvinnehelse. Det handler om bedre folkehelse og lavere sykefravær. Vi vil gå i bresjen for en kultur- og holdningsendring i forhold til kvinners helse og totalbelastningen knyttet til jobb og omsorgsoppgaver.

Offentlige tjenester i egen regi

Debatt:

Offentlige tjenester i egen regi

Publisert:

Fagforbundet Finnmark er imot privatisering og konkurranseutsetting av offentlig sektor.

Nordkalottfolket fosser frem på likeverdighet, naturnærhet og redelighet

Debatt:

Nordkalottfolket fosser frem på likeverdighet, naturnærhet og redelighet

Publisert: - Oppdatert: 08.09.2023 kl 09:54

Man kommer langt med nordnorske verdier som likeverdighet, naturnærhet og redelighet. Da trenger man ikke lyve, overdrive eller rakke ned på andre i valgkampen. Det gir resultater.

Guovdageainnu Sámelistu vil ta prosjektet om motorferdsel i utmark ut av skuffen

Debatt:

Guovdageainnu Sámelistu vil ta prosjektet om motorferdsel i utmark ut av skuffen

Publisert:

Kautokeino kommune har for flere år siden fått innvilget midler fra Sametinget til å sette i gang et forsøksprosjekt om motorferdsel i utmark. Prosjektet skulle undersøke mulighetene for tilpasninger i regelverket for motorferdsel, og dermed kunne sikre og utvikle tradisjonell samisk ...

Vi må bestemme over oss selv og vårt

Debatt:

Vi må bestemme over oss selv og vårt

Publisert:

Velgerne må igjen ta stilling til om vi selv skal bestemme over Nordkapp-platået og gjøre det tilgjengelig for allmennheten (SV og Sp), eller tilrettelegge for privatisering til Rica/Scandics økonomiske gevinst (Ap og H).

Ballo bortforklarer økende gjeld

Debatt:

Ballo bortforklarer økende gjeld

Publisert:

Ulf Ballo bruker Ságat til å bortforklare den tidligere rådmann og ordførers sterke økning i lånegjelda. Ballo stemte selvsagt for alt. Han ville ikke høre om alternativene.

Regjeringen prioriterer sine venner i storindustri foran reindrift, natur og vanlige folk

Regjeringen prioriterer sine venner i storindustri foran reindrift, natur og vanlige folk

Publisert:

Når Ap og Sp regjeringa velger å elektrifisere Melkøya forutsetter de en storstilt energiutbygging i Finnmark. Statsminister Støre har understreket at dette skal skje med landbasert vindkraft i Finnmark.

Sør-Varanger, en god kommune å jobbe og bo i

Debatt:

Sør-Varanger, en god kommune å jobbe og bo i

Publisert:

SV og fagbevegelsen har en lang tradisjon for godt samarbeid, og det gjenspeiler seg godt i de felles ønsker for både ansatte og innbyggere i Sør-Varanger kommune.