Fakta om Ságat

Bygget
Ságat - Sámiid áviisa AS - Samisk avis AS - er et aksjeselskap. Totalt er utstedt 5.000 aksjer pålydende kr 50, hvorav 2.796 A-aksjer og 2.204 B-aksjer (uten stemmerett).

47 nordnorske kommuner eier tilsammen ca. 46 % av aksjekapitalen. Samiske kulturorganisasjoner eier ca. 10 %. De resterende ca. 44 % eies av tilsammen ca. 380 småaksjonærer, men ingen av disse har høyere eierandel enn 8 %.

Blant aksjonærene finnes lokale bondelag, sauealslag, reindriftslag, fiskarlag og politiske partilag (SV, AP, SP, KrF, V og H). Få aviser har en så bred eiermasse som Ságat. De største aksjeeiere er Porsanger kommune (40,28 %), Trykkeribygg ANS (7,28 %), Samenes folkeforbund (6,58 %), Hans Arne Wulff (7,14 %) og Sámi Dálulaččaid Searvi (4 %).

Ságat ble etablert i Laatasveien 60 i Lakselv/Leavdnja i Porsanger den 1. april 1981. Da flyttet avisa fra Vadsø, som hadde vært utgiversted helt fra etableringen i 1956. Hovedkontoret i Lakselv har 17 ansatte (15,1 årsverk).

Ságats distriktskontor i Deatnu/Tana ble opprettet den 15. oktober 1983. Kontoret med to journalister flyttet den 13. januar 1997 over i et eget nybygg i Heandarat Hánssa geaidnu 3 i Tanabru.

Ságats distriktskontor i Kárášjohka/Karasjok har to journalister og flyttet i april 2010 inn i nybygg i Suomageaidnu 5 sentralt i den samiske hovedstaden.

Ságat har også distriktskontor i Evenes/Evenašši, i Sør-Varanger/Mátta-Várjag, i Devve Várjag/Nordre Varanger, i Alta/Áltá, i Hammerfest/Hámmerfeasta og i Nordre Troms/Gáisi, hver med én journalist.

Fra 4. april 2008 utkom Ságat fire ganger i uka, og fra 1. oktober 2008 ble den gamle drømmen om dagsavis realisert. Ságat har nå fem ukentlige utgaver: Mandag, tirsdag, onsdag, torsdag og fredag.

Trykkeriservice AS trykker avisa. Ságat har et driftssamarbeid med Trykkeriservice, som er et samisk spesialtrykkeri som trykker både avis og andre trykksaker.

Trykkeriservice AS holder til i samme bygg som Ságat, og kom i drift da avisa flyttet til Lakselv i 1981. Trykkeriet har fire fagarbeidere (trykkere/grafikere).

Ságat var tidlig ute med nettavis, publisert 13. april 1997. Den nye nettavisa sagat.no ble lansert 12. oktober 2015.