Annonse
Hvem skal utrede for OED?

Leder:

Hvem skal utrede for OED?

Publisert:

Regjeringa har med sine krumspring malt seg inn i et hjørne

Sametingsvelgere og språk

Leder:

Sametingsvelgere og språk

Publisert:

Må ikke bare ha ensidig fokus på språk, men også på identitet

Trist brudd i duodjiavtalen

Leder:

Trist brudd i duodjiavtalen

Publisert:

Duodji hadde virkelig fortjent adskillig bedre enn det Sametinget har diktert

Nye Ávjovárre urfolksregion

Leder:

Nye Ávjovárre urfolksregion

Publisert:

Kan overta mye av utmarksforvaltninga fra statsforvalteren og Miljødirektoratet

Bra initiativ fra Høyre i Stortinget

Leder:

Bra initiativ fra Høyre i Stortinget

Publisert:

Vi håper opposisjonen på Stortinget vil puste regjeringa skikkelig i nakken her

Hjørnesteinsbedrift i fare

Leder:

Hjørnesteinsbedrift i fare

Publisert: - Oppdatert: 23.05.2023 kl 11:32

Erstatningsoppdrag må hostes opp raskt. Folk krever handling, og ikke mer pjatt

Tanker om den nye arealplanen

Leder:

Tanker om den nye arealplanen

Publisert:

Det nye kommunestyret bør oppfordre folk til å sende inn konkrete innspill

Grunnlov som forplikter

Leder:

Grunnlov som forplikter

Publisert:

Den samiske livsformen har aldri vært under større press enn i dag

Fornuftig satsing av Porsanger

Leder:

Fornuftig satsing av Porsanger

Publisert:

Et fint håndslag fra folkets kårne til innbyggerne

FeFo skaper grunnløs frykt

Leder:

FeFo skaper grunnløs frykt

Publisert:

Omfavnelsen av allmennheten står i skarp kontrast

Uventa skuffende dekning

Leder:

Uventa skuffende dekning

Publisert:

En enorm internasjonal og nasjonal sportsbegivenhet

Uverdig forfall i minnelund

Leder:

Uverdig forfall i minnelund

Publisert:

Ikke snakk om høye pengesummer, men om å vise behørig respekt

Justismord og kulturkollisjon

Leder:

Justismord og kulturkollisjon

Publisert:

At Norge er blitt en versting er ekstra bittert å måtte svelge

Økt støtte til  samiske læremidler

Leder:

Økt støtte til samiske læremidler

Publisert:

Årets tilleggsbevilgning er positivt, men «et spøtt i havet » i forhold til behovet

Halvannet år med lovbrudd

Leder:

Halvannet år med lovbrudd

Publisert:

Man kan verken kjøre bil eller drifte vindturbiner uten gyldig sertifikat

FeFo og SPs klare løftebrudd

Leder:

FeFo og SPs klare løftebrudd

Publisert:

Når jussen samsvarer med politikken, burde det være plankekjøring

Stortinget må gripe inn

Leder:

Stortinget må gripe inn

Publisert:

Dette er grov miljøkriminalitet som bør påtales og straffes

Pressefrihet under press

Leder:

Pressefrihet under press

Publisert:

Makthaverne bryter loven for å svekke og tråkke på den frie pressen i nord

Hver nye velger er en styrke

Leder:

Hver nye velger er en styrke

Publisert:

Først da ble Sametinget oppmerksom på at man hadde «tabba» seg ut

Styrket samisk kompetanse

Leder:

Styrket samisk kompetanse

Publisert:

Her er det bare for justisminister Emilie Enger Mehl å bla opp snarest

Feige lag for samiske barn

Leder:

Feige lag for samiske barn

Publisert: - Oppdatert: 26.04.2023 kl 15:08

Det er feige lag, for å bruke et uttrykk velkjent fra skolegården.

Skjebnetid for Arbeiderpartiet

Leder:

Skjebnetid for Arbeiderpartiet

Publisert:

Mangler en god lyttepost fra nord, det kan man få ved å satse på Helga Pedersen

En rettferdig Karasjok-dom

Leder:

En rettferdig Karasjok-dom

Publisert:

Både FeFo og Guttorm-gruppa bør droppe alle planer om å anke

Nei til skatt på det frie ord

Leder:

Nei til skatt på det frie ord

Publisert:

Dette forslaget bør være totalt uspiselig for Norge som kulturnasjon

Lokal forvaltning av verneområder

Leder:

Lokal forvaltning av verneområder

Publisert: - Oppdatert: 20.04.2023 kl 12:19

Her har Vardø vist vei for andre kommuner, som bør kjenne sin besøkelsestid