Staten og eksempelets makt

Leder:

Staten og eksempelets makt

Publisert:

Må begynne øverst, med samfunnstoppene, og ikke med bunnfallet

Volodymyr er høyst hjertelig velkommen

Leder:

Volodymyr er høyst hjertelig velkommen

Publisert:

En verdig og kraftfull markering av vår takknemlighet og solidaritet med Ukraina

Ulovlig avgift må tilbakebetales

Leder:

Ulovlig avgift må tilbakebetales

Publisert:

Folk må få tilbake sine penger med tillegg av renter for de siste ti år

Regjeringa mot Karasjok

Leder:

Regjeringa mot Karasjok

Publisert:

Splitt-og-hersk har alltid vært herrefolkets beste redskap mot minoriteter

Stortinget fjerner seg mer fra folket

Leder:

Stortinget fjerner seg mer fra folket

Publisert:

På hjemmebane praktiserer Norge sjøl det man fordømmer internasjonalt

Reindriftsavtale i en krevende tid

Leder:

Reindriftsavtale i en krevende tid

Publisert:

Gigantiske arealinngrep til kraftutbygging og en hodeløs rovdyrpolitikk er dagens største trusler

Gledelig – med bismak

Leder:

Gledelig – med bismak

Publisert:

Når sameloven har blitt som den har blitt, er det likevel bra at nye kommuner ønsker å være med

Klar tale fra tidligere høyesterettsdommer

Leder:

Klar tale fra tidligere høyesterettsdommer

Publisert: - Oppdatert: 13.02.2024 kl 14:01

Ødeleggende for vanlige folks rettsfølelse når staten setter seg over loven

Finnmark i mindretall i sykehusstyret

Leder:

Finnmark i mindretall i sykehusstyret

Publisert:

Finnmark må ikke bare ha en hånd på rattet, men styring av kursen fremover

Europas ferske kulturhovedstad

Leder:

Europas ferske kulturhovedstad

Publisert:

Veldig bra at Bodø-ordføreren markerte at samehets er helt uakseptabelt

«Gamechanger» for Melkøya-vedtaket

Leder:

«Gamechanger» for Melkøya-vedtaket

Publisert: - Oppdatert: 09.02.2024 kl 08:28

En bedre gave enn denne rapporten kunne vi neppe ha fått på vår nasjonaldag

Flyrutetilbudet må forbedres

Leder:

Flyrutetilbudet må forbedres

Publisert:

Det er veldig bra at Bønå sier fra til Oslo i klartekst

En helt unødig provokasjon

Leder:

En helt unødig provokasjon

Publisert: - Oppdatert: 06.02.2024 kl 11:30

En smidig og respektfull holdning fra Karasjok som FeFo gjør klokt i å følge opp

Samisk festdag med bismak

Leder:

Samisk festdag med bismak

Publisert: - Oppdatert: 05.02.2024 kl 12:00

Villig til å rane naturgrunnlaget for å blidgjøre storkapitalen

Dette er pinlig dårlig, Masud!

Leder:

Dette er pinlig dårlig, Masud!

Publisert:

Stortinget sliter fortsatt med å etterleve grunnloven og folkeretten

Løsningen treffer ikke problemet

Leder:

Løsningen treffer ikke problemet

Publisert: - Oppdatert: 01.02.2024 kl 12:13

Både to og tre navn på samme sted bør ikke være vanskelig å håndtere

Staten må godta  kjennelsen

Leder:

Staten må godta kjennelsen

Publisert:

Myrseth og Hansen bør ikke opptre slik at de må bruke «fjæraveien» hjem

Helsesuksessene må bevares

Leder:

Helsesuksessene må bevares

Publisert:

Fakkeltoget i Alta viser at statsråden gjør klokt i å lytte til folket

Indre riksvei må oppgraderes

Leder:

Indre riksvei må oppgraderes

Publisert:

Vil være billig å utvide veien og rette opp svinger. La oss få en stamvei med midtstripe!

Arrogansens ansikt

Leder:

Arrogansens ansikt

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2024 kl 12:29

Fjerner ikke pistolen fra tinningen, men holder fingeren støtt på avtrekkeren

Moralsk forfall på høyt nivå

Leder:

Moralsk forfall på høyt nivå

Publisert:

En rød tråd at myndighetene hever seg sjøl over lov og rett i samfunnet

Rovdyrpolitikken legger Sápmi øde

Leder:

Rovdyrpolitikken legger Sápmi øde

Publisert:

Samisk og kvænsk næring, kultur og livsform trues av statlig regissert utradering

Forsvarets  anbudspraksis

Leder:

Forsvarets anbudspraksis

Publisert:

Når både sivil og militær ledelse har bestemt, er det kanskje på tide å adlyde?

Pasientreiser ute i villmarka

Leder:

Pasientreiser ute i villmarka

Publisert:

Er departementet styrt av kunstig intelligens eller naturlig dumskap?

Bortkasta penger på dødfødt prosjekt

Leder:

Bortkasta penger på dødfødt prosjekt

Publisert: - Oppdatert: 19.01.2024 kl 11:57

Virvler opp masse unødvendig støy og mistillit