Annonse
Svindyr klimabløff på gang

Leder:

Svindyr klimabløff på gang

Publisert:

Verden vil bedras, men ansvarlige politikere bør ikke tillate dette

Avgiftsbombing med løskrutt

Leder:

Avgiftsbombing med løskrutt

Publisert:

Måtte reise til Brussel for å få aksept for sunn fornuft som er mangelvare i Oslo

Dalende respekt for Stortinget

Leder:

Dalende respekt for Stortinget

Publisert: - Oppdatert: 26.01.2023 kl 13:22

Statsforvaltninga i Norge er på farlige veier i forhold til folkestyret

Statsforvalteren undergraver loven

Leder:

Statsforvalteren undergraver loven

Publisert:

Tråkker på den samiske befolkninga og på norsk lov og folkeretten

Viktig å ha flere tanker i hodet

Leder:

Viktig å ha flere tanker i hodet

Publisert:

Barna snakker sammen, og de russiske barna tar med seg det de hører

Bokostnadene er lavest i distriktene

Leder:

Bokostnadene er lavest i distriktene

Publisert:

Nesseby har klart å styre økonomien slik at man ikke flår egne innbyggere

Statsråden må manne seg opp

Leder:

Statsråden må manne seg opp

Publisert:

Vi står overfor en villet miljøkatastrofe med mange dimensjoner

Kraftig overtramp fra Stortinget

Leder:

Kraftig overtramp fra Stortinget

Publisert:

En viktig prøvestein for om landets øverste domstol er servil eller uavhengig

Akuttberedskapen må opprettholdes

Leder:

Akuttberedskapen må opprettholdes

Publisert:

Vi kan ikke ha politikere som spiller russisk rulett med folks helse og trygghet

Politisk troverdighet på spill

Leder:

Politisk troverdighet på spill

Publisert:

Jobben er bare halvgjort med å skille fylkeskommunene

Ullen respons fra helseministeren

Leder:

Ullen respons fra helseministeren

Publisert:

Her håper vi at Sykehusutvalget kan gi bedre orakelsvar enn statsråden

Positivt initiativ for Stabbursdalen

Leder:

Positivt initiativ for Stabbursdalen

Publisert:

Veivesenet må brøyte avkjørselen fast, for å unngå parkering langs E6

Et nødrop fra Tana for døve Oslo-ører?

Et nødrop fra Tana for døve Oslo-ører?

Publisert: - Oppdatert: 12.01.2023 kl 12:18

På høy tid at statsråden begynner å bry seg om tragedien som er forårsaka

Ny viltlov og kulturkollisjon

Leder:

Ny viltlov og kulturkollisjon

Publisert:

De samiske jakt- og fangsttradisjonene må respekteres fullt ut

Pasientreiser og systemfeil

Leder:

Pasientreiser og systemfeil

Publisert:

De ansvarlige bør sjøl teste ut hvordan systemet fungerer i praksis for distriktene

Århundrets rettssak i gang

Leder:

Århundrets rettssak i gang

Publisert:

Historiens dom vil bli hard mot alle som motsetter seg rettferdighet

Byråkratisk fjott rammer samebarn

Leder:

Byråkratisk fjott rammer samebarn

Publisert: - Oppdatert: 06.01.2023 kl 11:53

Statsråden burde ivareta barnas ve og vel fremfor å forsvare kunnskapsløs idioti

Bygg gang- og sykkelvei i Tana

Leder:

Bygg gang- og sykkelvei i Tana

Publisert: - Oppdatert: 05.01.2023 kl 12:29

Lærdommen er i alle fall at det er lite lurt å spørre departementet om lov

Samisk og kvænsk på melkepakken

Leder:

Samisk og kvænsk på melkepakken

Publisert:

Kanskje vi allerede i 2024 kan få trespråklig tekst på melkekartongene?

Sametinget som lovutreder

Leder:

Sametinget som lovutreder

Publisert:

Både reindrifta og de fastboende må ivaretas bedre enn i dag

Hurtigspor for mineralaktivitet

Leder:

Hurtigspor for mineralaktivitet

Publisert: - Oppdatert: 30.12.2022 kl 13:30

Her må alle direkte berørte samiske rettigheter og interesser likestilles

Mangel på politisk skamvett og mot

Leder:

Mangel på politisk skamvett og mot

Publisert: - Oppdatert: 29.12.2022 kl 12:15

Sparer penger der man burde være raus, men søler bort penger på annet

Overgrepet mot Tana fortsetter

Leder:

Overgrepet mot Tana fortsetter

Publisert:

Det finske Sametinget viser tenner, mens det norske fremstår tannløst

Å vise fingeren til øvrigheta

Leder:

Å vise fingeren til øvrigheta

Publisert:

Kriminaliserer en ungdom i strid med Høyesteretts prinsippdom

En helt absurd molbohistorie

Leder:

En helt absurd molbohistorie

Publisert:

Nærmest en krigserklæring mot det samiske samfunnet