Forsvaret og total bruksrett

Leder:

Forsvaret og total bruksrett

Publisert:

Statlige rettighetskrav er neppe i samsvar med finnmarksloven

Lars Monsen på kraftig villspor

Leder:

Lars Monsen på kraftig villspor

Publisert:

Rein-elskeren freser, glefser og biter som gammelmonsen til Oluf Rallkattli

Vårforbudet nord for Lyngen

Leder:

Vårforbudet nord for Lyngen

Publisert:

En uholdbar negativ diskriminering som snarest må oppheves

Heller knagert revidert budsjett

Leder:

Heller knagert revidert budsjett

Publisert:

Skatt på underskudd: Her bryter staten loven med åpne øyne

Alvorlig varsko fra Ullensaker

Leder:

Alvorlig varsko fra Ullensaker

Publisert:

Det nytter fint lite med all verdens gode lover, hvis disse ikke etterleves i praksis

Fornuftig valg av altafolket

Leder:

Fornuftig valg av altafolket

Publisert:

Den store andelen hjemmesittere markerer tilfredshet med et selvstendig Finnmark

Kritisk blikk på statsforvalteren

Leder:

Kritisk blikk på statsforvalteren

Publisert:

Norge bør snarest komme etter med forvaltningsdomstoler som klageinstans

Tanaelva må forvaltes lokalt

Leder:

Tanaelva må forvaltes lokalt

Publisert:

Helt absurd at elvesamisk kultur må beskyttes mot kulturutøverne

Sandra med et bra forhandlingstilbud

Leder:

Sandra med et bra forhandlingstilbud

Publisert:

Dramatisk negativ utvikling for samisk landbruk fremstår som kulturmord

Kunsten å være «ekte» same

Leder:

Kunsten å være «ekte» same

Publisert:

Bidrar til å røyke ut de grumsa holdninger som gjør seg gjeldende

Staten stiller opp mot samene

Leder:

Staten stiller opp mot samene

Publisert:

Uhorvelig langt mellom regjeringas liv og lære, i praksis og i Hurdalsplattformen

Pressefrihet under økende press

Leder:

Pressefrihet under økende press

Publisert:

Norge må holde på topplassen ved å gi samisk presse de aller beste vilkår

Porsanger og samisk domstol

Leder:

Porsanger og samisk domstol

Publisert: - Oppdatert: 02.05.2022 kl 13:14

Her forventer vi at justisministeren holder det hun lover

Skjebnetid for jordbruket og SP

Leder:

Skjebnetid for jordbruket og SP

Publisert:

En pratmaker som virker mere opptatt av å leke onkel Skrue

Den økte samekvota  kommer alle til gode

Leder:

Den økte samekvota kommer alle til gode

Publisert:

Sametinget og Bivdu bygger fellesskapet for hele fiskarbefolkninga

Gruvedrifta i Austertana

Leder:

Gruvedrifta i Austertana

Publisert:

Å dele mer broderlig med lokalmiljøet vil lønne seg kraftig

Barth Eide bør stole på TF

Leder:

Barth Eide bør stole på TF

Publisert: - Oppdatert: 26.04.2022 kl 14:42

Norge og Finland må respektere samenes konstitusjonelle rettigheter

Viktig besøk fra Oslo-gryta

Leder:

Viktig besøk fra Oslo-gryta

Publisert:

Nasjonalforsamlinga må få bedre forståelse for utpostene i «Gokk»

Kraftfull samisk kunstmarkering

Leder:

Kraftfull samisk kunstmarkering

Publisert:

Det offisielle Norge må følge opp dronningas ekte engasjement

Svært prisverdig initiativ fra Eriell

Leder:

Svært prisverdig initiativ fra Eriell

Publisert:

Fortsatt skole vil gjøre bygda attraktiv for flere barnefamilier

Litt medvind og mye motbør

Leder:

Litt medvind og mye motbør

Publisert:

Nøkkelen til dette er FPIC-standarden som Norge bør innføre

Umoralsk krav fra nettselskap

Leder:

Umoralsk krav fra nettselskap

Publisert:

En helt fundamental samfunnsmessig infrastruktur

Tvinner tomler mot russelaksen

Leder:

Tvinner tomler mot russelaksen

Publisert:

Miljødirektoratet er blitt en alvorlig trussel mot kultur og miljø i Sápmi

Eldre og unge er viktige ressurser

Leder:

Eldre og unge er viktige ressurser

Publisert:

Å lytte til erfaring og friske ungdommelige innspill vil gi stor positiv gevinst

La de kyrilliske skiltene stå!

Leder:

La de kyrilliske skiltene stå!

Publisert:

Spesielt for russiske barn vil fjerning virke helt uforståelig