Nok en bunnsolid Nordkapp-dom

Leder:

Nok en bunnsolid Nordkapp-dom

Publisert:

Heldigvis har domstolene nå retta opp noe av skadene ved FeFos svik

Grendeskoler i en stadig skvis

Leder:

Grendeskoler i en stadig skvis

Publisert:

… kun evner å se tall på et regneark og ikke alle mennesker som rammes

Hvor ble det av feieforskriften?

Leder:

Hvor ble det av feieforskriften?

Publisert:

Hvorfor sitter folkets kårne stilltiende og tvinner tommeltotter?

Departementet som lovbryter

Leder:

Departementet som lovbryter

Publisert:

Bjørnar Skjæran og Kristina Hansen må rydde opp umiddelbart

Samisk inntektsskatt?

Leder:

Samisk inntektsskatt?

Publisert:

Vi vil sterkt fraråde å sette Sametingets valgmanntall i spill

Hensikten med 420 kV-linja?

Leder:

Hensikten med 420 kV-linja?

Publisert:

Reaksjonene vil komme når folk ser naturødeleggelsene

Umoralsk og til dels kriminelt

Leder:

Umoralsk og til dels kriminelt

Publisert:

Torpedovirksomhet for å tilslå seg en borgers pensjonspenger

Et kraftig signal om håp og tro

Leder:

Et kraftig signal om håp og tro

Publisert:

– Dette er et kjempestort løft. Slik har det ikke vært siden oppbygginga etter krigen

Staten velsigner et nytt kystran

Leder:

Staten velsigner et nytt kystran

Publisert:

– Det statlige ranet av kystbefolkninga fortsetter med Fiskeridirektoratets velsignelse.

Uventa svik mot Solbrått

Leder:

Uventa svik mot Solbrått

Publisert:

For å forstå det, må man evne å se lenger enn sin egen nesetipp

Urimelige avgifter og ulovlig skatt

Leder:

Urimelige avgifter og ulovlig skatt

Publisert:

Rettferdige avgifter og stopp i ulovlig beskatning av underskudd

Viktig med samiske veinavn

Leder:

Viktig med samiske veinavn

Publisert:

Stor takk til Helge Ragnvald Olaussen for soleklar tale!

Statens vegvesen på kollisjonskurs

Leder:

Statens vegvesen på kollisjonskurs

Publisert:

Hører ingensteds hjemme at en samfunnsetat opptrer så arrogant

Skal utakk være verdens lønn?

Leder:

Skal utakk være verdens lønn?

Publisert:

Dette gode utspillet fra Glenn Jolma fortjener full oppbacking

Porsanger og skattesmell

Leder:

Porsanger og skattesmell

Publisert:

Kan ikke behandle innbyggerne uryddig som «Dirty-Harry»

Viktig å satse på landbruket

Leder:

Viktig å satse på landbruket

Publisert:

SP sitter midt i smørøyet hvis de ønsker å utvikle bygder og bygdenæringer

Gjelder hevdsloven for samer?

Leder:

Gjelder hevdsloven for samer?

Publisert:

Den reelle tvisten er om eieren skal være sjøleier eller evig husmann

Kraftig trussel mot rettssikkerheten

Leder:

Kraftig trussel mot rettssikkerheten

Publisert:

Vi trenger prisregulering av advokattjenester i saker for vanlige folk og minoriteter

Kommuneplan som pulsåren

Leder:

Kommuneplan som pulsåren

Publisert:

Her er Karasjok på rett vei med å skape trivsel og bolyst i lokalmiljøet

Slå ring om Kiberg som knutepunkt

Leder:

Slå ring om Kiberg som knutepunkt

Publisert:

Her må statsråd Espen Barth Eide ta Miljødirektoratet kraftig i nakken

Bruk er det aller beste vern

Leder:

Bruk er det aller beste vern

Publisert:

Muotka har ikke bare sine egne bak seg, men også andre skadelidte

Hodeløse forbud og sedvanerett

Leder:

Hodeløse forbud og sedvanerett

Publisert: - Oppdatert: 01.09.2022 kl 12:58

På høy tid at nasjonale reguleringer tilpasses virkelighetens verden

Gode forslag, med ett unntak

Leder:

Gode forslag, med ett unntak

Publisert:

Er det bare kapitalister og ingen sosialdemokrater igjen i AP?

Helsebygg eller skole i Karasjok?

Leder:

Helsebygg eller skole i Karasjok?

Publisert:

Noen ganger har Ole Brumm det riktige perspektivet, ja takk til begge deler

Kampen for tanalaksen

Leder:

Kampen for tanalaksen

Publisert: - Oppdatert: 29.08.2022 kl 11:41

Statsråden må stole på og vise tillit til TF, fremfor å være overformynder