Artikler av Stein Torger Svala

Første Sápmi Triennale åpner dørene i august

Første Sápmi Triennale åpner dørene i august

Publisert:

Bodø står foran en historisk begivenhet når den første utgaven av Sápmi Triennale åpner 17. august 2024.

Kirkelederen og kulturbevareren

Kirkelederen og kulturbevareren

Publisert:

Margarethe og Alf Kristian Teodor Wiig viet sine liv til kirkelig tjeneste, kulturelt, pedagogisk og sosialt arbeid i Nord-Norge. Elleve år i Karasjok preget mye av disse sterke personlighetenes senere liv.

Pensjonert NAV-sjef bedriver riving

Pensjonert NAV-sjef bedriver riving

Publisert:

Mens andre tar ferie og reiser langt bort, foretrekker Kjell Johansen å rive et gammelt fjøs i Karasjoks intense sommerhet.

Årsak til oljelekkasje ikke funnet

Årsak til oljelekkasje ikke funnet

Publisert:

Brannvesenet i Karasjok leter ennå etter årsaken til at spillolje lak ut i elva på torsdag.

Olje lekker ut i Kárášjohka

Olje lekker ut i Kárášjohka

Publisert: - Oppdatert: 18.07.2024 kl 14:06

Det lekker olje ut i den kjente lakseelva, og kommunen er i ferd med å søke årsaken og få stoppet lekkasjen, torsdag ettermiddag. SISTE: Oljelense er nå på plass i elva, og lekkasjen fra overløpsrøret er stoppet.

Kristian Nymo er død

Kristian Nymo er død

Publisert:

– Et av de store trær i Karasjoks skoger er gått bort, er en siste hilsen fra en samtidig i kommunen. Kristian Nymo balanserte politikken til fordel for det samiske selv under Rønbeck-tiden, forteller gamle partifeller.

Fortsatt støy i reinbeitedistrikt 16

Fortsatt støy i reinbeitedistrikt 16

Publisert:

Fra Vuorji siida er det formelt klaget på reinbeitedistrikt 16 sitt vedtak om å redusere satsen for tilskudd ved avløsning samt valg av styremedlem.

Sivilforsvaret oppfordrer til bedre deltakelse

Sivilforsvaret oppfordrer til bedre deltakelse

Publisert:

Sivilforsvaret i Øst-Finnmark opplever utfordringer med å få folk til å møte opp til øvelser og trening. Udokumentert manglende oppmøte kan bli kostbart, og inkludere politianmeldelse, sier sivilforsvarsinspektør Ola Johansen til Ságat.

Trenger kandidater til Gollegiella-prisen

Publisert:

Nær 176.000 kroner er prispengene i år når den nordiske samiske språkprisen Gollegiella deles ut for ellevte gang denne høsten. Prisoverrekkelsen finner sted i Oslo 22. oktober under møtet mellom ministre med ansvar for samiske saker og sametingspresidentene fra Finland, Norge og Sverige.

Krever stans i Statsbyggs rivingsplaner

Krever stans i Statsbyggs rivingsplaner

Publisert:

Kárášjoht'lista-Karasjoklista og SáB/Samefolkets parti i Karasjok har henvendt seg til Kultur- og likestillingsdepartementet samt Kommunal- og distriktsdepartementet med anmodning om å stoppe rivingsprosjektet av museumsbygget til Sámiid Vuorká Dávvirat – De samiske Samlinger i ...

Sosiale nettverk: En yngleplass for ufiltrert aggresjon

Sosiale nettverk: En yngleplass for ufiltrert aggresjon

Publisert:

Hvorfor blir folk hissigere på nettet enn de er når du møter de i butikken eller i kafeen? Vi har søkt opp noen svar i håp om å lege sår hos ofre og helbred for verbale overgripere.

Må kanskje skrinlegge nytt helsesenter

Må kanskje skrinlegge nytt helsesenter

Publisert: - Oppdatert: 12.07.2024 kl 12:07

Karasjok-ordfører Svein Atle Somby uttrykker bekymring over de sterkt økte kostnadene for bygging av ny skole og helsesenter. Kostnadsoverslaget har økt med 300 millioner kroner siden august i fjor. Dette medfører at kommunestyret må realitetsorientere seg og ta viktige beslutninger om ...

Styrking av samisk deltakelse i arealplanlegging med FN-retningslinjer

Styrking av samisk deltakelse i arealplanlegging med FN-retningslinjer

Publisert:

En studie belyser hvordan bruk av FNs Akwé:Kon-retningslinjene kan styrke samisk deltakelse i arealplanlegging og forvaltning av villmarksområder i Eanodat i finsk Sápmi.

Hovedinntaket er klart

Videregående skoler i Finnmark:

Hovedinntaket er klart

Publisert:

Totalt 2.345 søkere med ungdomsrett har fått plass på fylkeskommunens egne videregående skoler, og det er en økning fra fjoråret. Blant disse har 87 prosent fått plass på sitt førsteønske. Mer om hva søkerne nå må gjøre nede i artikkelen.

Stedsnavn og kolonialisme

Stedsnavn og kolonialisme

Publisert:

Etter et par hundre år begynner samiske stedsnavn å vende tilbake. Dekoloniseringen er ennå ikke avsluttet i nasjonalstaten der den toponymiske stillhet lenge rådet.

Forskjeller på beskyttelsen av samiske rettigheter

Forskjeller på beskyttelsen av samiske rettigheter

Publisert:

En studie utført av forskere fra flere nordiske og russiske institusjoner, påpeker store forskjeller i hvor godt samiske rettigheter i forhold til gruvedrift blir ivaretatt i de ulike landene.

Fortidens spøkelser kan fjernes

Fortidens spøkelser kan fjernes

Publisert:

Politikkens fokus på økonomisk sikkerhet førte til en kraftig vekst i reintallet, noe som har skadet reindrifta som helhet. En studie konkluderer med at tidligere reindriftspolitikk har skapt en økonomisk sikkerhetsfelle, hvor kortsiktige økonomiske kompensasjoner har hindret langsiktige ...

Samisk bosetting under vikingtiden bekreftet

Samisk bosetting under vikingtiden bekreftet

Publisert:

Et team ledet av arkeolog Harald Bugge Midthjell har gjort et banebrytende funn ved Nesjøen i Tydal. Under utgravinger etter tappingen av den kunstige innsjøen avdekket Midthjell og kollegaene flere samiske ildsteder datert tilbake til vikingtiden.

Sjekker gamle jordskjelv

Sjekker gamle jordskjelv

Publisert:

Norges geologiske undersøkelse (NGU) søker om dispensasjon fra loven om motorferdsel i utmark for å kunne lande med helikopter i forbindelse med geologisk kartlegging av unge forkastninger på Finnmarksvidda.

Klager på avslag om skadefelling av bjørn

Klager på avslag om skadefelling av bjørn

Publisert:

Anders Nils K. Eira i Karasjok sendte i juni en formell klage til Miljødirektoratet etter at deres søknad om skadefelling av bjørn i Karasjok kommune ble avslått.

Avslag på søknad om gjerdeanlegg

Avslag på søknad om gjerdeanlegg

Publisert:

Landbruks- og matdepartementet (LMD) har returnert søknaden fra reinbeitedistrikt 16 Karasjok vestre om godkjenning av et gjerdeanlegg ved Dálabohki i Karasjok kommune, på grunn av manglende dokumentasjon.

Avslag på søknad om støyreduserende tiltak

Avslag på søknad om støyreduserende tiltak

Publisert:

Amanda Rosalita Somby har fått avslag på sin søknad om støyreduserende tiltak for sin bolig i Karasjok kommune. Søknaden ble sendt 5. juni 2024 og gjaldt støy fra E6 ved Juhána Rásttoš geaidnu.

Overvåker bjørnebestanden

Overvåker bjørnebestanden

Publisert: - Oppdatert: 09.07.2024 kl 13:18

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) har mottatt tilsagn om midler fra Statsforvalteren i Troms og Finnmark til prosjektet «Hårfeller i Karasjok 2024». Prosjektet, som har til hensikt å overvåke bjørnebestanden og redusere konflikter mellom rovdyr og beitenæring, er tildelt inntil 560.000 ...

Kyrö og Näkkäläjärvi vant sametingsvalget i finsk Sápmi

Kyrö og Näkkäläjärvi vant sametingsvalget i finsk Sápmi

Publisert:

Kari Kyrö fikk igjen flest stemmer av alle ved det finske sametingsvalget. Han maner til forsoning og ettertanke.

Prøvelser i løgnenes tidsalder

Prøvelser i løgnenes tidsalder

Publisert:

Vi skal helst ha tillit til at myndighetene er troverdige. Kritikk mot myndigheters trolling på nett er imidlertid økende, og tilliten til dem som er gitt makt er fallende. Det rammer også medier generelt.