ANNONSE
Annonse
Ságat

Karasjokfeltet:

Vil trekke flest mulig inn i arbeidet

En ut­for­dring for ord­fø­rer Svein Atle Som­by og in­ter­es­se­grup­pa blir å skaf­fe over­sikt over hva be­folk­nin­gen fak­tisk øns­ker. Øns­ker Kar­as­joks be­folk­ning ei­er­skap til sin ut­mark, el­ler ikke? Foto: STEIN TORGER SVALA

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!