ANNONSE
Annonse
Ságat

Vil ha seg frabedt innblanding fra Robertsen

Nord­kapp-ord­fø­rer Jan Olsen har skre­vet brev til stats­mi­nis­te­rens kon­tor hvor han skri­ver at han vil ha seg fra­bedt at tid­lig­ere råd­mann; nå stats­sek­re­tær, Ray­mond Ro­bert­sen blan­der seg inn i ad­mi­nist­ra­ti­ve for­hold i Nord­kapp kom­mu­ne. Arkivfoto: Geir Jo­han­sen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 23.11.2020 kl 18:18

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!