ANNONSE
Annonse
Ságat

– Viktig med samisk fartøyvern

– Sam­iske båt­byg­ge­re blir truk­ket frem som spe­si­elt dyk­ti­ge al­le­re­de i Snorres kon­ge­sa­ga­er, sier Tor Mik­ko­la. Han me­ner at sam­iske båt­byg­ger­tra­di­sjo­ner har fått alt­for li­ten opp­merk­som­het. Arkivfoto: Geir Jo­han­sen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!