Ságat

Verdig minnemarkering på Hopseidet

For­svars­mi­nis­ter Frank Bak­ke-Jen­sen var før­s­te ta­ler. Et­ter at mar­ke­rin­ga var over sa han til Sá­gat at tra­ge­di­en på Hops­eid­et også er en lev­en­de del av hans et­ter­krigs­his­to­rie.
– His­to­ri­en om kri­gen i nord har ikke fått den plas­sen den bur­de fått, sier han. FOTO: TOM HAR­DY

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!