ANNONSE
Annonse
Ságat

Bergverk:

Staten setter kriminelle høyere enn landets innbyggere, mener sametingsråd

– Det som vir­ke­lig er hjer­te­skjæ­ren­de at man nes­ten ikke har ord, er at nor­ske myn­dig­het­er fak­tisk er til­bøye­lig til å iva­re­ta sånne in­ves­to­rers in­te­res­ser i mye stør­re grad enn de lo­ka­le ret­tig­hets­ha­ver­ne og egne bor­ge­re og de­res ei­en­dom, sier sametingsråd Silje Karine Mu­ot­ka til Ságat. Foto: STEIN TORGER SVALA

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!