Ságat

Søker om tilskudd til sneskuter

Sty­ret i Nord­kapp og om­egn tur­lag har skre­vet brev til kom­mu­nen. Bak fra venst­re Kjell-Vi­dar Forsberg, sty­re­med­lem, Edelh In­ge­brigt­sen, kas­se­rer, Ka­mil­la Rem­man, sek­re­tær, Wen­che Dahl, sty­re­med­lem og Arnt Edmund Of­stad, va­ra­med­lem. For­an til venst­re sit­ter Bengt Altmann, som er nest­le­der i sty­ret, samt Ka­rin Rustad, som er sty­rets le­der. Arkivfoto: Geir Jo­han­sen Foto: Geir Johansen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!