ANNONSE
Annonse
Ságat

Økte potten til næringslivet

Kom­mu­ne­sty­ret i Nord­kapp gikk tirs­dag inn for å be­vil­ge til sam­men 2,75 mil­li­o­ner kro­ner fra nær­ings­fond­et til be­drift­er i 2021. Det er for­mann­skap­et som skal fore­ta til­del­ing­ene. I til­legg var det enig­het om at kom­mu­ne­di­rek­tø­ren gis i opp­ga­ve å for­de­le vel 1,4 mil­li­o­ner kro­ner til be­drift­er som er spe­si­elt hardt ram­met som en føl­ge av co­vid-19-pan­de­mi­en. Foto: Geir Johansen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!