Ságat

Skal diskutere boligmangel i Bugøynes uten bugøynesværinger til stede:

– Ufattelig at bygdelaget ikke er invitert

Le­der i Bug­øy­nes byg­de­lag sy­nes det er ufat­te­lig at byg­de­laget ikke får være med på det ord­fø­rer Lena Nor­um Berg­eng kal­ler et over­ord­na møte om hva som kan gjø­res med bo­lig­si­tua­sjo­nen i vær­et. Foto: HALLGEIR_HENRIKSEN

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!