Ságat

Sofaprat om sannhet, forsoning og solidaritet

An­ders Bro­der­stad, råd­gi­ver ved Na­sjo­nalt in­sti­tutt for men­ne­ske­rett­ig­het­er (NIM); pro­fes­sor i fler­språk­lig­het Pia Lane, tid­lig­ere med­lem av Sann­hets- og for­son­ings­kom­mi­sjon­en gjen­nom al­le fem år av ar­bei­det, samt Lai­la Som­by Sand­vik som er med­lem av Same­ting­ets eld­re­råd, sam­let seg i so­fa­kro­ken i Same­ting­ets au­di­to­ri­um for å diskutere den samiske fremtiden i lys av kommisjonsrapporten, og da ledet av Katri Somby (til høyre).
 Foto: Skjermdump

An­ders Bro­der­stad, råd­gi­ver ved Na­sjo­nalt in­sti­tutt for men­ne­ske­rett­ig­het­er (NIM); pro­fes­sor i fler­språk­lig­het Pia Lane, tid­lig­ere med­lem av Sann­hets- og for­son­ings­kom­mi­sjon­en gjen­nom al­le fem år av ar­bei­det, samt Lai­la Som­by Sand­vik som er med­lem av Same­ting­ets eld­re­råd, sam­let seg i so­fa­kro­ken i Same­ting­ets au­di­to­ri­um for å diskutere den samiske fremtiden i lys av kommisjonsrapporten, og da ledet av Katri Somby (til høyre). Foto: Skjermdump

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!