Annonse
Ságat

Skal skjerpe språk- og kultursenteret

Kar­as­jok kom­mu­ne må sik­re et sterkt språk­sen­ter med fag­kom­pe­tan­se i sam­isk språk, gode ram­me­vil­kår og språk­ak­ti­vi­te­ter som til­freds­stil­ler be­hov­ene i Kar­as­jok-sam­funn­et, he­ter det i rap­por­ten til kom­mu­ne­sty­ret. Foto: Stein Torger Svala

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!