Ságat

Ny rektor og nytt bygg

Her er nyrektoren og tre tidligere rektorer ved skolen samlet. Fra venstre Sigfred Andersen; som var rektor ved skolen fra 1974 til 2005. Han er også svigerfar til Geir Stian Høyen, da han er far til Sirin Høyen. Videre fra venstre John Arne Andersen, som var rektor fra 2005 til 2016, Eli Skille, som var rektor fra 2016 til 2021, og nytilsatt rektor Geir Stian Høyen. Foto: Geir Johansen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!