Ságat

Første skirenn etter krigen

8. ap­ril 1945 ble det før­ste stør­re ski­renn ar­ran­gert i Nor­ge, én må­ned før res­ten av Nor­ge og Eu­ro­pa ble be­fridd. På bil­det ser vi at in­ter­es­sen for lang­ren­net med norsk og sov­je­tisk del­tak­el­se på Sand­nes var enorm. Foto: Olga Warelius

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!