Ságat

Reindriftslovutvalget:

Forbrytelse og straff

Ved vur­der­ing­en av om offent­lige in­te­res­ser til­sier å gi pålegg, skal hensynet til reindriftens autonomi tillegges stor betydning, mener lovutvalget.
 Foto: Irene Andersen

Ved vur­der­ing­en av om offent­lige in­te­res­ser til­sier å gi pålegg, skal hensynet til reindriftens autonomi tillegges stor betydning, mener lovutvalget. Foto: Irene Andersen

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!