Ságat

For høyt reintall over lang tid

Ressursregnskapet til reindriften viser at reintettheten er langt høyere i enkelte reinbeitedistrikter, sammenlignet med Polmak/Varanger. Høy tetthet av rein gir utslag på lavere slaktevekt og reduksjon av lavressursene på vinterbeitene.
 Foto: Cecilie Bergan Stuedal

Ressursregnskapet til reindriften viser at reintettheten er langt høyere i enkelte reinbeitedistrikter, sammenlignet med Polmak/Varanger. Høy tetthet av rein gir utslag på lavere slaktevekt og reduksjon av lavressursene på vinterbeitene. Foto: Cecilie Bergan Stuedal

Publisert:

Sist oppdatert: 14.06.2024 kl 14:35

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!