Ságat

FeFo mot Karasjok-folket:

Staten griper inn

Stat­ens dis­po­si­sjo­ner i siste halv­del av 1700-tall­et inn­be­fat­tet re­gu­ler­ing av hogst, inn­krev­ing av rein­leie og and­re «uvis­se indkomster» til «hans Majestæts Cassa», for­tel­ler de his­to­ris­ke kil­der.

Stat­ens dis­po­si­sjo­ner i siste halv­del av 1700-tall­et inn­be­fat­tet re­gu­ler­ing av hogst, inn­krev­ing av rein­leie og and­re «uvis­se indkomster» til «hans Majestæts Cassa», for­tel­ler de his­to­ris­ke kil­der.

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!