Ságat

FeFos forsvar i Karasjok-saken (3):

Har folk i Karasjok en kollektiv rett?

FeFo me­ner at FN-kon­ven­sjo­nen om si­vi­le og po­li­tis­ke ret­tig­het­er ikke gir noe selv­sten­dig grunn­lag for kon­kre­te krav om ei­en­doms­rett el­ler and­re ret­tig­het­er til fast ei­en­dom. 
– Det gjør hel­ler ikke and­re fol­ke­retts­li­ge be­stem­mel­ser og in­stru­men­ter, sier FeFos advokat Frode A. Inn­jord.
 Foto: Skjermdump

FeFo me­ner at FN-kon­ven­sjo­nen om si­vi­le og po­li­tis­ke ret­tig­het­er ikke gir noe selv­sten­dig grunn­lag for kon­kre­te krav om ei­en­doms­rett el­ler and­re ret­tig­het­er til fast ei­en­dom.
– Det gjør hel­ler ikke and­re fol­ke­retts­li­ge be­stem­mel­ser og in­stru­men­ter, sier FeFos advokat Frode A. Inn­jord. Foto: Skjermdump

Publisert:

Sist oppdatert: 01.02.2023 kl 12:35

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!