Ságat

Ni sykehjemsplasser legges ned:

– Denne generasjonen skulle vi båret på gullstol

Senterparti-leder  i Sør-Varanger, Finn-Håkon Sneve Steinbakk, reagerer sterkt på at ni sykehjemsplasser blir fjernet, slik at tilbudet til demente blir dårligere.
 Foto: Hallgeir Henriksen

Senterparti-leder i Sør-Varanger, Finn-Håkon Sneve Steinbakk, reagerer sterkt på at ni sykehjemsplasser blir fjernet, slik at tilbudet til demente blir dårligere. Foto: Hallgeir Henriksen

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!