Ságat

Avslag på søknad om gjerdeanlegg

Depar­te­men­tet har retur­nert søk­na­den fra reinbeitedistrikt 16 Kar­as­jok vest­re om god­kjenn­ing av et gjerde­anlegg ved Dá­la­bohki i Kar­as­jok kom­mune, på grunn av mang­len­de dokumentasjon. (Illust­ra­sjons­foto)
 Foto: Privat

Depar­te­men­tet har retur­nert søk­na­den fra reinbeitedistrikt 16 Kar­as­jok vest­re om god­kjenn­ing av et gjerde­anlegg ved Dá­la­bohki i Kar­as­jok kom­mune, på grunn av mang­len­de dokumentasjon. (Illust­ra­sjons­foto) Foto: Privat

Publisert:

Kjære leser,
ønsker du tilgang til
alt innhold på vår nettside? Klikk her!