Ságat

Mener samiske museer blir utsatt for strukturell diskriminering

Fra venst­re Sil­je Hjemdal (stor­tings­re­pre­sen­tant FrP), Anne May Olli, mu­se­ums­di­rek­tør RDM og Je­le­na Pors­ang­er, mu­se­ums­le­der SVD i sam­ta­le om de sam­iske muse­enes øko­no­mis­ke si­tua­sjon. Foto: Paula Rauhala

Fra venst­re Sil­je Hjemdal (stor­tings­re­pre­sen­tant FrP), Anne May Olli, mu­se­ums­di­rek­tør RDM og Je­le­na Pors­ang­er, mu­se­ums­le­der SVD i sam­ta­le om de sam­iske muse­enes øko­no­mis­ke si­tua­sjon. Foto: Paula Rauhala

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!