Annonse
Tidsbruken på Sametinget

Leder:

Tidsbruken på Sametinget

Publisert:

Det må være lov for folkevalgte å ta opp forbedringsområder

Smart å handle mest mulig lokalt

Leder:

Smart å handle mest mulig lokalt

Publisert:

Ordføreren har helt rett i at lokale butikker styrker næringslivet

Innbyggere mobbes og ranes

Leder:

Innbyggere mobbes og ranes

Publisert:

Fornorskninga er historie, men formynderskapet lever i beste velgående

Hva gjør Sametinget på Arendalsuka?

Leder:

Hva gjør Sametinget på Arendalsuka?

Publisert: - Oppdatert: 19.08.2022 kl 12:01

Hvorfor satser ingen på en samisk uke, om så bare hvert fjerde år?

Viktig å ta vare på fotoskattene

Leder:

Viktig å ta vare på fotoskattene

Publisert:

Vi vil bare berømme Finnmarksbiblioteket og de frivillige ildsjelene

Et samisk kulturløft som monner

Leder:

Et samisk kulturløft som monner

Publisert: - Oppdatert: 17.08.2022 kl 11:10

Bevilgninga til Sametinget i 2023 bør økes
til minst én milliard kr

Merkelig mangel på boligtomter

Leder:

Merkelig mangel på boligtomter

Publisert:

Et helt vanvittig beløp, på toppen av stadig økende byggepriser

Ny gebyrforskrift for utmarka

Leder:

Ny gebyrforskrift for utmarka

Publisert:

Utidig å innføre nye strengere regler når en lovreform er på gang

Privat eiendom spises opp

Leder:

Privat eiendom spises opp

Publisert:

Et krafttak for å få koordinatsfesta grenser for alle eiendommer

Nødrett og bjørnefelling

Leder:

Nødrett og bjørnefelling

Publisert:

Politiet er med på å legge ekstra stein til byrden for de skadelidte

Samisk og kvænsk langs Børselva

Leder:

Samisk og kvænsk langs Børselva

Publisert:

Vi håper dette pionerarbeidet kan være et positivt forbilde for andre

Hvem eier fisket i Lakselva?

Leder:

Hvem eier fisket i Lakselva?

Publisert:

Finnmarkskommisjonen er riktig adressat for krav

Elektrifisering er direkte galskap

Leder:

Elektrifisering er direkte galskap

Publisert:

Dette vil koste milliarder, og regninga skal trolig sendes til Finnmark

Kulturell og  åndelig terror

Leder:

Kulturell og åndelig terror

Publisert:

Den store staten bryr seg ikke om at smilene blir borte og folk blir deprimerte

Dugnadsånden i beste velgående

Leder:

Dugnadsånden i beste velgående

Publisert:

Mens fiffen svikter, er frivilligheten heldigvis sterkt levende blant allmuen

Et nytt nasjonalt svik og bedrag?

Leder:

Et nytt nasjonalt svik og bedrag?

Publisert:

Vil Gahr Støre og Vedum bruke sin politiske makt til å sikre Finnmark?

Årets kvotekaos i Lakselva

Leder:

Årets kvotekaos i Lakselva

Publisert:

Fang og slipp er etter samisk/kvænsk sedvane uetisk lek med maten

En betimelig og viktig advarsel

Leder:

En betimelig og viktig advarsel

Publisert:

Dette er en generell utfordring som gjelder hele det samiske samfunnet

Farger og kunst frisker opp

Leder:

Farger og kunst frisker opp

Publisert:

Her har man rett og slett ikke råd til å unnlate å imøtekomme de unge

Selvsagt må alle kort på bordet

Leder:

Selvsagt må alle kort på bordet

Publisert:

Å starte konsultasjoner uten at konsekvensene er utreda,
vil være som å leke blindebukk

Tyvfiske og svinesti ved fjorden

Leder:

Tyvfiske og svinesti ved fjorden

Publisert: - Oppdatert: 28.07.2022 kl 11:32

Forståelig at bygdefolk reagerer og blir «eitranes førbanna» og oppgitt

Hvalfangst er en urfolkstradisjon

Leder:

Hvalfangst er en urfolkstradisjon

Publisert:

Fundamentalistisk holdning mot bærekraftig høsting virker mot sin hensikt

To kulturminner, to ulike skjebner

Leder:

To kulturminner, to ulike skjebner

Publisert:

Myndighetenes egne lovbrudd i form av unnfallenhet får aldri noen konsekvenser

Plan for Porsanger i avvikling

Leder:

Plan for Porsanger i avvikling

Publisert: - Oppdatert: 22.07.2022 kl 10:40

Forslaget om å drepe bygda Smørfjord er et alvorlig sykdomstegn

Grafser til seg privat eiendom

Leder:

Grafser til seg privat eiendom

Publisert: - Oppdatert: 21.07.2022 kl 12:28

Sjøl om FeFo på papiret «arva» tomta, er heleren like god som stjeleren