Viktig tilbud i Tana under press

Leder:

Viktig tilbud i Tana under press

Publisert:

Mens rikspolitikere med bein i nesa synes å være mangelvare

En helt unødvendig  omnummerering

Leder:

En helt unødvendig omnummerering

Publisert:

Er det noe galt med lufta i Oslo-gryta som gjør det vanskelig å bruke sunn fornuft?

Krav om forbud mot jakt med hund

Leder:

Krav om forbud mot jakt med hund

Publisert:

Kun aktuelt hvis de fastboende får lovfesta sin ferdselsrett i utmarka

Budsjettkuttet må reverseres

Leder:

Budsjettkuttet må reverseres

Publisert:

Man bevilger ikke penger til ei halv bru

AP svikter sin egen grasrot

Leder:

AP svikter sin egen grasrot

Publisert:

Sosialdemokratiske verdier hvor Bargiidbellodat var juvelen i partiet

Krabbefisket må legges om

Leder:

Krabbefisket må legges om

Publisert:

Omstridt og prega av misforstått miljøpolitikk utforma langt fra Finnmark

«Gangsters paradise» uten blålys

Leder:

«Gangsters paradise» uten blålys

Publisert:

Stadig flere spør hvorfor riksadvokaten ikke gjør sin simple tjenesteplikt?

Store løft for det samiske

Leder:

Store løft for det samiske

Publisert:

Har bidratt mye for å ta på alvor og synliggjøre samisk historie

Kongens hei

Leder:

Kongens hei

Publisert:

Mottakelsen av samisk ungdom til formell audiens kan få betydning

Rammer den minste flåten

Leder:

Rammer den minste flåten

Publisert:

Et hodeløst angrep på sjøsamiske fiskere og næringsutøvere

Stortinget havna i skammekroken

Leder:

Stortinget havna i skammekroken

Publisert:

Ingen har vondt av å høre litt samisk joik fra flinke unge mennesker

Offensiv plattform for nye Finnmark

Leder:

Offensiv plattform for nye Finnmark

Publisert:

Glad for økt søkelys på samisk og kvænsk kultur, med særlig vekt på kystkulturen

Få gladnyheter fra regjeringa

Leder:

Få gladnyheter fra regjeringa

Publisert:

SV må stå ekstra hardt på for å få en styrka samisk profil på 2024-budsjettet

Nytale i Fosen-saken

Leder:

Nytale i Fosen-saken

Publisert: - Oppdatert: 10.10.2023 kl 11:47

Regjeringa er skurken som bryter loven med åpne øyne

Tap for demokrati og ytringsfriheten

Leder:

Tap for demokrati og ytringsfriheten

Publisert:

Vi håper gode krefter kan få til en ny avis på ruinene av Østhavet

Bunnsolid tillitskrise i Norge

Leder:

Bunnsolid tillitskrise i Norge

Publisert: - Oppdatert: 06.10.2023 kl 12:15

Det er noe råttent i staten Norge. Og råten sprer seg

Hva er det med duodji?

Hva er det med duodji?

Publisert:

Prosessene knyttet til duodji de siste årene står dels til stryk eller lav karakter

Staten håner beitenæringene

Leder:

Staten håner beitenæringene

Publisert:

Man må ha betydelige mengder «piss i hodet» for å forstå denne logikken

Fokus på lov og rett i Sápmi

Leder:

Fokus på lov og rett i Sápmi

Publisert:

Karasjok-saka som Høyesterett nå skal behandle, blir en viktig prøvestein

Stedsnavn viktig for lokal identitet

Leder:

Stedsnavn viktig for lokal identitet

Publisert:

Må tas gjennomgang for å oppdatere kartverket i tråd med lokalt språk

Avbøtende tiltak må evalueres

Leder:

Avbøtende tiltak må evalueres

Publisert:

Verken NVE eller OED er noe orakel med en glasskule som kan se inn i fremtida

Når tingretten er blind og døv

Leder:

Når tingretten er blind og døv

Publisert:

Et hodeløst justismord som kriminaliserer sjøsamisk kulturminnearv

Fornuftig retrett av regjeringa

Leder:

Fornuftig retrett av regjeringa

Publisert:

Alle konsultasjoner må foregå i full åpenhet og ikke bak lukka dører

Subtilt og platt fra sivilombudet

Leder:

Subtilt og platt fra sivilombudet

Publisert:

Uholdbart når Stortingets vaktbikkje sover på jobb

Forsoning må skje lokalt og felles

Leder:

Forsoning må skje lokalt og felles

Publisert:

En forsoning krever to parter, både forbrytere og ofre