ANNONSE
Annonse
Ságat

Jernbaneverket med tilsyn i Karasjok – i år kan anleggets fremtid bestemmes

Jern­ba­ne­ver­ket vil ha over­sikt over an­leg­gets tek­nis­ke til­stand, mens kom­mu­ne­po­li­ti­ker­ne må vur­de­re hele an­leg­gets frem­tid. Foto: STEIN TORGER SVALA

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!