Ságat

Inviterer til nordsamisk språkleir i Karasjok

Suvi Nii­tty­vuo­pio-Nie­mi­nen øns­ker at dag­ens barn skal bli kjent med joike­tra­di­sjo­nen og vil løf­te bruk av sam­isk språk. I Jer­gul le­der hun bar­ne­ti­men «La vak­re to­ner lyde». Hun er 38 år gam­mel, bar­ne­ha­ge­læ­rer og opp­vokst i Ka­ri­gas­nie­mi. Foto: Pri­vat

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!