Ságat

Sápmi næringshage best i landet

Sápmi næringshage jobber med å utvikle bedrifter og er en del av et nasjonalt næringshage-nettverk. Næringshagene blir målt etter hvor mye deres bedrifter vokser, og i år ble Sápmi næringshage best i landet. Her står Solveig sammen med seniorrådgiver Morten Ballari (til venstre) fra kontoret i Tana og Stig Arne Somby fra kontoret i Karasjok.
 Foto: Irene Andersen

Sápmi næringshage jobber med å utvikle bedrifter og er en del av et nasjonalt næringshage-nettverk. Næringshagene blir målt etter hvor mye deres bedrifter vokser, og i år ble Sápmi næringshage best i landet. Her står Solveig sammen med seniorrådgiver Morten Ballari (til venstre) fra kontoret i Tana og Stig Arne Somby fra kontoret i Karasjok. Foto: Irene Andersen

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!