ANNONSE
Annonse
Ságat

Ingen helårs gang- og sykkelvei

Fra bek­ken over Pikevannet/Nieidajávre får gang- og syk­kel­sti­en sta­tus som na­tur­sti, som ikke blir brøy­ta. For tur­gå­er Rune Ulv­ang er det­te to­talt upro­ble­ma­tisk.
Foto: Hall­geir Hen­rik­sen Foto: Hallgeir Henriksen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!