Ságat

– Har vært for mye politisk støy

Le­der for Nord­kapp Sen­ter­par­ti, Hugo Sa­la­mon­sen (til venst­re) me­ner at pe­ri­oden si­den val­get høst­en 2019 har vært pre­get av alt­for mye po­li­tisk støy, og han hå­per at det­te vil end­re seg, slik at kom­mu­ne­sty­ret kan frem­stå mer som et sam­let kol­le­gi­um. Her er han sam­men med kom­mu­ne­sty­re­re­pre­sen­tan­ter for Nord­kapp Sp. Fra venst­re Fred Mag­ne Jo­han­sen, Shaeron Taus­elv, Tor­grim Hel­ge­sen, Tor Mik­ko­la og Hei­di Holm­gren. Foto: Geir Jo­han­sen Foto: Geir Johansen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!