Ságat

«Syk» kommune delvis friskmeldt

KS-kon­su­lent Hå­vard Moe (til høy­re) sier Kar­as­jok kom­mu­ne er del­vis frisk­meldt selv om mye gjen­står ennå før or­ga­ni­sa­sjon­en er strøm­lin­je­for­met. Ord­fø­rer Svein Atle Som­by ber folk stål­set­te seg for de tøf­fe kut­te­ne som er i an­marsj in­ne­væ­ren­de år. Foto: STEIN TORGER SVALA

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!