Ságat

Brakkebyen Kirkenes

Det­te var kom­mu­nens ad­mi­nist­ra­sjons­brak­ke på Ha­ga­nes. Her holdt også Sør-Var­ang­er for­sy­nings­nemnd og inn­kvar­te­rings­nemn­da til de før­s­te et­ter­krigs­åra. Alle foto til­hø­rer Sør-Var­ang­er mu­se­um Foto: Sør-Varanger museum

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!