Ságat

Vil ha mer offentlighet

Le­der for Nord­kapp Ar­bei­der­par­ti, Kjell-Val­ter Si­vert­sen, vil at kom­mu­ne­le­del­sen skal of­fent­lig­gjø­re alle do­ku­men­ter i sak­en som om­hand­ler tid­lig­ere kom­mu­ne­di­rek­tør Ei­nar Hau­ges stev­ning av kom­mu­nen for ting­rett­en. Arkivfoto: Geir Jo­han­sen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!