Ságat

Krever bedre mobildekning

Års­mø­tet til Nord­kapp SV kre­ver bedre mo­bil­dek­ning langs fle­re vei­strek­nin­ger oppe på fjell­et på Ma­ger­øya. Man vi­ser til at det fle­re gan­ger har opp­stått kri­tis­ke si­tua­sjo­ner vin­ters­tid hvor man ikke har kun­net til­kal­le hjelp på grunn av mang­len­de dek­ning. Bil­det vi­ser ko­lon­ne­kjø­ring til Nord­kapp. Arkivfoto: Geir Jo­han­sen

Års­mø­tet til Nord­kapp SV kre­ver bedre mo­bil­dek­ning langs fle­re vei­strek­nin­ger oppe på fjell­et på Ma­ger­øya. Man vi­ser til at det fle­re gan­ger har opp­stått kri­tis­ke si­tua­sjo­ner vin­ters­tid hvor man ikke har kun­net til­kal­le hjelp på grunn av mang­len­de dek­ning. Bil­det vi­ser ko­lon­ne­kjø­ring til Nord­kapp. Arkivfoto: Geir Jo­han­sen

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!