ANNONSE
Annonse
Ságat

Fylkesmannen påtaler lovbrudd:

FeFo må vise dokumentene

I et 12 si­ders langt brev ret­ter fyl­kes­mann­en i Troms og Finn­mark krass kri­tikk mot den saks­be­hand­ling FeFo har fore­tatt i sak­en som gjel­der Ole Martin Jen­sen sitt krav om inn­syn i do­ku­men­ter som om­hand­ler FeFo sine for­hand­lin­ger med ANS Nord­kapp 1990 om fes­te­rett på Nord­kapp. – FeFo vi­ser mang­len­de for­stå­el­se for saks­gan­gen i inn­syns­sak­er, skri­ver fyl­kes­mann­en blant an­net. Ar­kiv­fo­to: Geir Jo­han­sen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Sist oppdatert: 09.07.2020 kl 13:08

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!