Ságat

– Viktig med vår egen historie

Ny­til­satt av­del­ings­le­der ved Nord­kapp­muse­et, Hei­di Holm­gren, me­ner det er vik­tig at vi får gode kunn­ska­per om vår egen bak­grunn og his­to­rie; også for å møte frem­ti­dens ut­ford­ring­er. Foto: Geir Jo­han­sen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!