Annonse
Ságat

Tar for seg samiske forhold i antologi om vold i nære relasjoner

I den­ne bok­en kan vi blant an­net lese om vold i nære re­la­sjo­ner inn­en­for det sam­iske sam­funn. Ast­rid Erik­sen ved Senter for sam­isk hel­se­forsk­ning, UiT Nor­ges ark­tis­ke uni­ver­si­tet og Oslo Met – Stor­by­uni­ver­si­te­tet skri­ver om den­ne te­ma­tik­ken inn­en­for det sam­iske per­spek­tiv­et. Foto: Cappelen Damm

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!