Ságat

Mener dette er utmark

Fler­tall­et i Nord­kapp for­mann­skap me­ner at alle uten­dørs are­al­er på Nord­kapp er å be­trak­te som ut­mark; inn­be­fat­tet are­a­let som nyt­tes til par­ke­ring. Men me­ner der­med at Scan­dic må ha løy­ve et­ter fri­lufts­lo­ven for å kun­ne inn­kre­ve par­ke­rings­av­gift.

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!