Ságat

Spørsmål om kunstprosjekt

Hugo Sa­la­mon­sen vil vite hvor kunst­pro­sjek­tet «Gentle touch» på fjell­for­ma­sjo­nen Du­ken står. Han stil­ler spørs­mål til ord­fø­re­ren i dag­ens kom­mu­ne­sty­re­mø­te i Nord­kapp.
 Foto: Geir Johansen

Hugo Sa­la­mon­sen vil vite hvor kunst­pro­sjek­tet «Gentle touch» på fjell­for­ma­sjo­nen Du­ken står. Han stil­ler spørs­mål til ord­fø­re­ren i dag­ens kom­mu­ne­sty­re­mø­te i Nord­kapp. Foto: Geir Johansen

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!