ANNONSE
Annonse
Ságat

Hundedritt i kommunestyret

Et­ter at Kri­stin Olsen ret­tet fo­kus på hunde­dritt som et pro­blem i Honn­ings­våg, frem­mer fun­ge­ren­de ord­fø­rer Tor Mik­ko­la nå sak­en for kom­mu­ne­sty­ret. Han til­rår at kom­mu­ne­sty­ret ber kom­mu­ne­di­rek­tø­ren vur­de­re til­tak for å få bukt med hunde­drit­ten. På bil­det ses Kri­stin Olsen sam­men med hund­en sin, Vin­ja. Foto: Pri­vat Foto: Privat

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!