ANNONSE
Annonse
Ságat

Hedrer urfolk med kunstutstilling

In­ger Blix Kvammen har blitt mer be­visst på egne røt­ter i løp­et av vok­sen­li­vet, og har len­ge vært opp­tatt av å løf­te ur­folk i sitt kunst­ne­ris­ke ar­beid. Nå er kunst­ut­stil­lin­gen hen­nes Tund­ra Archives 2.0 å se ved Ä´vv Skol­te­sa­misk mu­se­um i Nei­den. FOTO: SIL­JE L. KVAM­MEN

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!