ANNONSE
Annonse
Ságat

Sydvaranger-oppkjøp:

Gabrielsen er avventende positiv

Fun­ge­ren­de ord­fø­rer Pål Gab­ri­el­sen (SV) ser frem til dia­log med de nye ei­er­ne, men er ty­de­lig på at han per­son­lig vil ha un­der­jords­drift. – Sam­ti­dig må jeg for­hol­de meg til fler­tall­et i kom­mu­ne­sty­ret, som sa ja til dag­brudd. Foto: Hall­geir Hen­rik­sen Foto: Hallgeir Henriksen

Ságat
Ságat - Samisk avis AS

Publisert:

Kjære leser, ønsker du tilgang til vår nettside? Klikk her!